Výsledky vyhľadávania

 1. Komunitné bývanie v regióne Orava
  Babincová Zuzana ; 010310  Bránický Filip ; 010310 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143469
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Oravské múzeum plátenníctva v Námestove
  Tarabová Simona ; 010310  Bránický Filip ; 010310 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144343
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Oravské Múzeum Etnografie v Námestove
  Klapáková Katarína ; 010310  Bránický Filip ; 010310 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136787
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Rodinná usadlosť v regióne Orava
  Kubica Peter ; 010310  Bránický Filip ; 010310 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136749
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Návštevnícke centrum Kostolec-Ducové
  Oškrobaný Roman ; 010310  Bránický Filip ; 010310 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158673
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Transformácia dispozično prevádzkových princípov vnútorných priestorov obydlí vernakulárnej architektúry Oravy do súčasného štandardu na základe analogickej metódy
  Bránický Filip ; 010310 
  Budoucnost venkova / . S. 36-47
  architektúra transformácia obydlia stavebná kultúra región Orava dispozícia tradičná architektúra
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Genius loci a tradícia
  Bránický Filip ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 7, č. 5 (2020), online, s. 21
  genius loci tradícia
  http://ikp.sk/wp-content/uploads/2021/02/kulturny_kyslik_2020_4a.pdf
  článok z periodika
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Chatová osada v regióne Orava
  Magerčák Ľubomír ; 010310  Bránický Filip ; 010310 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159754
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Znovuobjavovanie udržateľnosti vernakulárnej architektúry v súčasnom kontexte dediny na území Oravy
  Bránický Filip ; 010310  Húsenicová Jarmila ; 010310
  Architecture in Perspective 2020. Proceedings of the International Conference . S. 206-210
  vernacular architecture sustainability Orava
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Inovácie v riadení územnoplánovacích procesov
  Bránický Filip ; 010310  Húsenicová Jarmila ; 010310 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.08.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : D-TKPS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126742
  dizertačná práca
  kniha

  kniha