Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh plavebných stupňov na území Slovenskej republiky a jeho optimalizácia
  Pavlíková Anna ; 010170 
  Juniorstav 2019 : . USB kľúč, s. 407-415
  plavebná bezpečnosť vodné cesty optimalizácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Posúdenie založenia plavebnej komory VD Selice
  Pavlíková Anna ; 010170 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 825-832
  založenie plavebnej komory VD Selice GEO5
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Optimalizácia návrhu plavebných stupňov z hľadiska plavebnej bezpečnosti
  Pavlíková Anna ; 010170 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 499-509
  plavebná bezpečnosť prevádzka vodného diela matematické modelovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Design of Navigational Hydraulic Structures
  Pavlíková Anna ; 010170 
  Colloquium on Landscape Management 2018 : . CD-ROM, s. 32-36
  navigational safety hydraulic structures design optimization model research plavebná bezpečnosť vodné dielo optimalizácia návrhu modelový výskum
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Posúdenie plavebnej bezpečnosti pomocou 2D matematického modelovania: drsnosť ako kalibračný parameter
  Pavlíková Anna ; 010170 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [8] s.
  matematické modelovanie plavebná bezpečnosť kalibrácia Manningov súčiniteľ drsnosti Vodné dielo Kolárovo
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. VS Veľká Domaša. Vývoj filtračného pohybu v telese a v podloží priehrady
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef Grambličková Danka Brček Martin ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Pavlíková Anna ; 010170 Veleba Hubert (rec.) Kasana Andrej (rec.) Minárik Marián
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2016 . - 142 s.
  zemná priehrada priesaky filtračné rýchlosti vztlak filtračná stabilita
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Model (Hydro-Model) of the Vah Cascade in the Process of Preparing for the Operation Hydro Power Plants in Slovakia´s Power Supply System
  Kinczer Tomáš ; 010170  Pavlíková Anna ; 010170 Šulek Peter ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 3. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 513-520
  eletrical supply system optimal operation hydropower plant optimization criterion optimal programming simulation model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Reviewing navigational safety on the lower stream reach
  Pavlíková Anna ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 323-334
  lower stream reach navigational safety finite elements method
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Possibilities of the semi-peak-load operation of a canal regulating water power plant
  Dušička Michal ; 010170  Pavlíková Anna ; 010170 Šulek Peter ; 010170 Dušička Peter ; 010170 Orfánus Martin ; 010170
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 3. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 569-576
  canal regulating water power plant semi-peak operation regulating operation regulation losses power generation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Problematika plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách
  Pavlíková Anna ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 154-157
  vodné dielo plavebná bezpečnosť AGN
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok