Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv výberu turbulentného modelu na dosiahnuté výsledky v CFD modeli palivovej kazety reaktora VVER 440
  Lukáč Matej ; 030400  Kutiš Vladimír (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109311
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Piezoelektrická analýza MEMS tlakového snímača pomocou programu ANSYS
  Lukáč Matej ; V  Kutiš Vladimír (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling FEM analysis MKP analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80468
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Piezoelektrická analýza MEMS tlakového snímača pomocou programu ANSYS
  Lukáč Matej ; V  Kutiš Vladimír ; E400
  ŠVOČ 2013 (elektronický zdroj) : Zborník vybraných prác . s.CD ROM, s. 53-58
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok