Výsledky vyhľadávania

 1. Overenie materiálového koeficientu v norme STN EN 62305-3 : Blesk - bezpečná vzdialenosť - výsledky experimentálneho výskumu / aut. Jozef Bendík, Matej Cenký
  Bendík Jozef ; 032000  Cenký Matej ; 032000
  Elektro : . Roč. 29, č. 5 (2019), s. 6-8
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Využitie hydroenergetického potenciálu malých vodných tokov
  Hoferica Richard ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2019 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : B-ENE . - 81 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137875
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Analýza monitorovacích systémov vonkajších elektrických vedení pre vývoj napäťového zdroja s napájaním z elektrického poľa
  Hromkovič Oliver ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2019 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : B-ENE . - 72 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135966
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Probabilistic model of electric vehicle charging demand to distribution network impact analyses / aut. Matej Cenký, Jozef Bendík, Žaneta Eleschová, Anton Beláň, Boris Cintula, Peter Janiga
  Cenký Matej ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000 Beláň Anton ; 032000 Cintula Boris ; 032000 Janiga Peter ; 032000
  EPE 2019 : . S. 53-58
  probabilistic model distribution networks consumer behaviour
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8777973
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Impact of e-mobility on unbalance in low voltage distribution network / aut. Žaneta Eleschová, Jozef Bendík, Matej Cenký, Anton Beláň, Boris Cintula, Peter Janiga
  Eleschová Žaneta ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 Cenký Matej ; 032000 Beláň Anton ; 032000 Cintula Boris ; 032000 Janiga Peter ; 032000
  EPE 2019 : . S. 47-52
  e-mobility distribution network voltage unbalance factors of unbalance
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8778186
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Influence of the angle between two power systems on electromagnetic fields of overhead double circuit power line / aut. Jozef Bendík, Matej Cenký, Žaneta Eleschová, Anton Beláň, Boris Cintula, Peter Janiga
  Bendík Jozef ; 032000  Cenký Matej ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000 Beláň Anton ; 032000 Cintula Boris ; 032000 Janiga Peter ; 032000
  EPE 2019 : . S. 451-456
  overhead power lines boundary conditions electromagnetic fields
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8778124
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Experimental verification of material coefficient defining separation distance for external lightning protection system / aut. Jozef Bendík, Matej Cenký, Marek Pípa, Attila Kment, Michal Chudý, Anton Beláň, Žaneta Eleschová
  Bendík Jozef ; 032000  Cenký Matej ; 032000 Pípa Marek ; 032000 Kment Attila ; 032000 Chudý Michal ; 032000 Beláň Anton ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000
  Journal of Electrostatics : . Vol. 98, (2019), s. 69-74
  lightning protection separation distance 2010 IEC 62305-3 material coefficient
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304388619300324
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Innovative and automated electrical parameters computations approach for overhead transmission lines / aut. Matej Cenký, Jozef Bendík, Žaneta Eleschová, Jozef Zuščak
  Cenký Matej ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000 Zuščak Jozef ; 032000
  ELITECH´18 : . CD-ROM, [5] p.
  overhead lines electrical parameters calculations VBA macros data processing
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vplyv elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení na konštrukciu vedení
  Hatvany Dominik ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : B-ENE . - 43 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131165
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 10. Elektromagnetické polia v okolí vonkajších silových vedení : dátum obhajoby 12.9.2018, č. ved. odb. 5-2-30
  Bendík Jozef ; 032000  Eleschová Žaneta ; 032000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 12.09.2018 ; Študijný odbor : 5.2.30. elektroenergetika ; Študijný program : D-ENE . - 131 s., AUTOREF. 2018, 39 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130758
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha