Výsledky vyhľadávania

 1. Overenie materiálového koeficientu v norme STN EN 62305-3 : Blesk - bezpečná vzdialenosť - výsledky experimentálneho výskumu / aut. Jozef Bendík, Matej Cenký
  Bendík Jozef ; 032000  Cenký Matej ; 032000
  Elektro : . Roč. 29, č. 5 (2019), s. 6-8
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Experimental verification of material coefficient defining separation distance for external lightning protection system / aut. Jozef Bendík, Matej Cenký, Marek Pípa, Attila Kment, Michal Chudý, Anton Beláň, Žaneta Eleschová
  Bendík Jozef ; 032000  Cenký Matej ; 032000 Pípa Marek ; 032000 Kment Attila ; 032000 Chudý Michal ; 032000 Beláň Anton ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000
  Journal of Electrostatics : . Vol. 98, (2019), s. 69-74
  lightning protection separation distance 2010 IEC 62305-3 material coefficient
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304388619300324
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Impact of e-mobility on unbalance in low voltage distribution network / aut. Žaneta Eleschová, Jozef Bendík, Matej Cenký, Anton Beláň, Boris Cintula, Peter Janiga
  Eleschová Žaneta ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 Cenký Matej ; 032000 Beláň Anton ; 032000 Cintula Boris ; 032000 Janiga Peter ; 032000
  EPE 2019 : . S. 47-52
  e-mobility distribution network voltage unbalance factors of unbalance
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8778186
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Probabilistic model of electric vehicle charging demand to distribution network impact analyses / aut. Matej Cenký, Jozef Bendík, Žaneta Eleschová, Anton Beláň, Boris Cintula, Peter Janiga
  Cenký Matej ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000 Beláň Anton ; 032000 Cintula Boris ; 032000 Janiga Peter ; 032000
  EPE 2019 : . S. 53-58
  probabilistic model distribution networks consumer behaviour
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8777973
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Influence of the angle between two power systems on electromagnetic fields of overhead double circuit power line / aut. Jozef Bendík, Matej Cenký, Žaneta Eleschová, Anton Beláň, Boris Cintula, Peter Janiga
  Bendík Jozef ; 032000  Cenký Matej ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000 Beláň Anton ; 032000 Cintula Boris ; 032000 Janiga Peter ; 032000
  EPE 2019 : . S. 451-456
  overhead power lines boundary conditions electromagnetic fields
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8778124
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Smart grids - Impact on existing power systems / aut. Žaneta Eleschová, Anton Beláň, Boris Cintula, Jozef Bendík, Matej Cenký
  Eleschová Žaneta ; 032000  Beláň Anton ; 032000 Cintula Boris ; 032000 Bendík Jozef ; 032000 Cenký Matej ; 032000
  Power engineering 2018. Control of Power Systems 2018 : . S. 53-59
  voltage control smart grid voltage stability PV curves Steady-State and Transient Stability of Synchronous Generator
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Smart Grids - Vplyv na existujúcu elektrizačnú sústavu (1) / aut. Žaneta Eleschová, Anton Beláň, Boris Cintula, Jozef Bendík, Matej Cenký
  Eleschová Žaneta ; 032000  Beláň Anton ; 032000 Cintula Boris ; 032000 Bendík Jozef ; 032000 Cenký Matej ; 032000
  ATP Journal . Roč. 25, č. 10 (2018), s. 45-47
  https://www.atpjournal.sk/novetrendy/smart-grids-vplyv-na-existujucu-elektrizacnu-sustavu-1.html?page_id=27735&from=rss
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Vplyv konštrukcie AlFe lán na ich elektrické parametre
  Kajan Jakub ; 032000  Cenký Matej ; 032000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : B-ENE . - 49 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131159
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 9. Parametre vonkajších silových vedení : dát. obhajoby 12.9.2018, č. ved. odb. 5-2-30
  Cenký Matej ; 032000  Eleschová Žaneta ; 032000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 12.09.2018 ; Študijný odbor : 5.2.30. elektroenergetika ; Študijný program : D-ENE . - 109 s., AUTOREF. 2018, 37 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130757
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 10. Smart Grids - Vplyv na existujúcu elektrizačnú sústavu (2) / aut. Žaneta Eleschová, Anton Beláň, Boris Cintula, Jozef Bendík, Matej Cenký
  Eleschová Žaneta ; 032000  Beláň Anton ; 032000 Cintula Boris ; 032000 Bendík Jozef ; 032000 Cenký Matej ; 032000
  ATP Journal . Roč. 25, č. 11 (2018), s. 43-45
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/ATP_journal_11_2018.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok