Výsledky vyhľadávania

 1. The efect of the binder on stability of the colour layer and it´s spectroskopy change / aut. Katarína Haberová, Viera Jančovičová, Dominika Vorčáková, Zuzana Machatová, Michal Oravec
  Haberová Katarína ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 Vorčáková Dominika Machatová Zuzana Oravec Michal ; 049160
  7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts . S. 64-64
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Identification of the historic photographic print materials using portable NIR and PCA / aut. Michal Oravec, Katarína Haberová, Viera Jančovičová, Zuzana Machatová, Michal Čeppan, W. Christian Huck
  Oravec Michal ; 049160  Haberová Katarína ; 049160 Jančovičová Viera ; 049160 Machatová Zuzana Čeppan Michal ; 049160 Huck W. Christian
  Microchemical Journal . Vol. 150, (2019), s. 4202-4202
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Prieskum historických fotografií v depozitári papiera SNM na Bratislavskom hrade / aut. Katarína Haberová, Zuzana Machatová, Zuzana Luprichová, Viera Jančovičová
  Haberová Katarína ; 049160  Machatová Zuzana Luprichová Zuzana Jančovičová Viera ; 049160
  CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí, Bratislava, 7.-9. marca 2018 : . S. 270-278
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Štúdium svetelnej stability fotografického obrazu pripraveného technikou kyanotypie / aut. Zuzana Machatová, Dušana Grešová, Katarína Haberová, Viera Jančovičová
  Machatová Zuzana  Grešová Dušana ; 040000 Haberová Katarína ; 049160 Jančovičová Viera ; 049160
  CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí, Bratislava, 7.-9. marca 2018 : . S. 270-278
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Study of degradation of silver-gelatine photographs / aut. Zuzana Machatová, Viera Jančovičová, Božena Habalová, Katarína Haberová
  Machatová Zuzana  Jančovičová Viera ; 049160 Habalová Božena Haberová Katarína ; 049160
  Black and white image of the world. Issues in the conservation of photographs . S. 225-242
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Stabilita temperových farieb / aut. Katarína Haberová, Klaudia Hložeková, Viera Jančovičová, Zuzana Machatová
  Haberová Katarína ; 049160  Hložeková Klaudia ; 040000 Jančovičová Viera ; 049160 Machatová Zuzana
  CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí, Bratislava, 7.-9. marca 2018 : . S. 166-174
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Study of albumen photographs degradation / aut. Božena Habalová, Zuzana Machatová, Viera Jančovičová, Alena Maková
  Habalová Božena  Machatová Zuzana Jančovičová Viera ; 049160 Maková Alena
  Black and white image of the world. Issues in the conservation of photographs . S. 47-66
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Príprava kyanotypov a štúdium ich stability / aut. Dušana Grešová, Zuzana Machatová, Viera Jančovičová
  Grešová Dušana ; 040000  Machatová Zuzana Jančovičová Viera ; 049160
  Chémia a technológie pre život : . CD ROM, s. 143-144
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Die Stadt Schweidnitz 1623. Research and identification of the print / aut. Zuzana Holotíková, Barbora Něměčková, Zuzana Machatová
  Holotíková Ľudmila  Něměčková Barbora Machatová Zuzana ; 049160
  3rd International Students´Conference on Conservation and Restoration of Works of Art : . S. [1]
  historické tlače identifikácia grafické techniky
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 10. Study of natural anthraquinone colorants by EPR and UV/vis spectroscopy / aut. Zuzana Machatová, Zuzana Barbieriková, Peter Poliak, Viera Jančovičová, Vladimír Lukeš, Vlasta Brezová
  Machatová Zuzana ; 049160  Barbieriková Zuzana ; 045210 Poliak Peter ; 045280 Jančovičová Viera ; 049160 Lukeš Vladimír ; 045280 Brezová Vlasta ; 045210
  Dyes and Pigments . Vol. 132, (2016), s. 79-93
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok