Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh – aplikácia úchopného a manipulačného chápadla
  Tomašák Rastislav ; 063000  Vetríková Nina (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 08.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127056
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh prídavného montážneho zariadenia v rámci výrobno-montážneho systému ICIM
  Juríček Ján ; 063000  Vetríková Nina (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 08.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127097
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh prídavného montážneho zariadenia vrámci výrobno montážneho systému / Nina Vetríková
  Vetríková Nina 
  Transfer 2017 : . S. [8]
  článok zo zborníka
  (11) - článok
  článok

  článok

 4. Zdvíhacie valivé vedenie : prihláška úžitkového vzoru č. 93-2016, dátum podania: 10.08.2016, dátum zverejnenia: 02.02.2017, Vestník ÚPV SR č. 02/2017, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 7854, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.08.2017 aut. Peter Košťál, Marcela Bučányová, Daynier Rolando Delgado Sobrino, Radovan Holubek, Roman Ružarovský, Nina Vetríková
  Košťál Peter ; 063800  Bučányová Marcela ; 063800 Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063000 Holubek Radovan ; 063000 Ružarovský Roman ; 063000 Vetríková Nina ; 063800
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/93-2016
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 5. Design of a robotized workstation making use of the integration of CAD models and Robotic Simulation software as way of pairing and comparing real and virtual environments / aut. Karol Velíšek, Radovan Holubek, Daynier Rolando Delgado Sobrino, Roman Ružarovský, Nina Vetríková
  Velíšek Karol ; 063800  Holubek Radovan ; 063000 Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063000 Ružarovský Roman ; 063000 Vetríková Nina
  MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] : . Vol. 94, 4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016 - CoSME´16 (2017), online, [6] s.
  http://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/08/matecconf_cosme2017_05008.pdf
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85009739499&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Design+of+a+robotized+workstation+making+use+of+the+integration+of+CAD+models+and+Robotic+Simulation+software+as+way+of+pairing+and+comparing+real+and+virtual+environments&st2=&sid=E230406AC6FFBDD2A1ED32FA12A49A1F.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=186&s=TITLE-ABS-KEY%28Design+of+a+robotized+workstation+making+use+of+the+integration+of+CAD+models+and+Robotic+Simulation+software+as+way+of+pairing+and+comparing+real+and+virtual+environments%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Valivá lišta : prihláška úžitkového vzoru č. 31-2016, dátum podania: 16.03.2016, dátum zverejnenia: 01.08.2016, Vestník ÚPV SR č. 08/2016, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.01.2017, stav: zapísaný, platný, č. 7661 aut. Peter Košťál, Nina Vetríková, Marcela Bučányová
  Košťál Peter ; 063800  Vetríková Nina ; 063800 Bučányová Marcela ; 063800
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016 . - 6 s.
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=825667
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 7. Základy konštruovania a technická dokumentácia. Návody na cvičenia / aut. Nina Vetríková, Martina Kusá ; rec. Jozef Svetlík, František Pecháček
  Vetríková Nina ; 063800  Kusá Martina ; 063800 Svetlík Jozef (rec.) Pecháček František ; 063800 (rec.)
  2. prepracované vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2016 . - 191 s.
  ISBN 978-80-8096-232-6
  základy konštruovania Súčiastky Spoje technická dokumentácia
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Návrh E-learningového modulu pre tematickú oblasť tolerovania presnosti rozmerov v rámci predmetu “Základy konštruovania a technická dokumentácia”
  Chocholáček Erik ; 063000  Vetríková Nina ; 063800 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=106030
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Design of a robotized workstation making use of the integration of CAD models and robotic simulation software as way of pairing and comparing real and virtual environments / aut. Karol Velíšek, Radovan Holubek, Daynier Rolando Delgado Sobrino, Roman Ružarovský, Nina Vetríková
  Velíšek Karol ; 063800  Holubek Radovan ; 063000 Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063000 Ružarovský Roman ; 063000 Vetríková Nina
  Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016. CoSME 2016. Vol. I : . S. 49-50
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Možnosti využitia kamerových systémov pri kontrole kvality výrobkov
  Polák Matúš ; 063000  Vetríková Nina ; 063800 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121111
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha