Výsledky vyhľadávania

 1. Trendy rozvoja tlačových technológií
  Jakucewicz Stefan  Panák Ján ; C9160
  Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014 : . s. 20-26
  ofsetová tlač digitálna tlač tlačové chyby tlačové substráty
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Technológia výroby papiera /
  Krkoška Pavel ; C9380  Panák Ján ; C9160 Hanus Jozef ; C9380 Vizárová Katarína ; C9380 Šutý Štefan ; C9380 Čerňanský Alojz ; J0040 (rec.) Čeppan Michal (rec.) ; C9160
  2. doplnené vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave 2014 . - 650
  ISBN 978-80-227-4127-9
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Study of printability of new types of coated printing papers made from 100 % recycled fibres
  Jakucewicz Stefan  Panák Ján ; C9160 Dreszer Henryk
  recyklované vlákna tlačové papiere ofsetová tlač potlačitelnosť
  XXX
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Comparison of methods of pH of printing paper determination
  Jakucewicz Stefan  Panák Ján ; C9160 Dreszer Henryk
  Xth Seminar in Graphic Arts, Pardubice, 19.-21. september, 2011 . s.107-110
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Nové papiere pre digitálnu a ofsetovú tlač
  Jakucewicz Stefan  Panák Ján ; C9160
  Polygrafia Academica 2010 : . s.157-161
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Printed structure properties on plasma treated foils and paper
  Dvonka Vladimír ; C9160  Mikula Milan ; C9160 Panák Ján ; C9160 Šandrej Michal ; C9160
  41st International Symposium on Novelties in Textiles, Ljubljana, 27-29 May 2010 . s.540-544
  printed electronics organic electronics image analysis
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Tlač vodivých štruktúr na flexibilné zložky
  Mikula Milan ; C9160  Dvonka Vladimír ; C9160 Gemeiner Pavol ; C9160 Krajnáková Zuzana ; C9160 Šandrej Michal ; C9160 Panák Ján ; C9160
  Polygrafia Academica 2010 : . s.123-131
  printing screen conductive lines PEDOT DMSO
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Image analysis of offset litography prints
  Dvonka Vladimír ; C9160  Panák Ján ; C9160 Čeppan Michal ; C9160
  Polygrafia Academica 2010 : . s.162-168
  image analysis fractal analysis particle analysis offset printing papers
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Conductivity of Printed Structures on Plasma Treated Foils and Papers.
  Mikula Milan ; C9160  Panák Ján ; C9160 Jančovičová Viera ; C9160
  17th Symposium on Application of Plasma Processes and Visegrad Workshop on Research of Plasma Physics : . s.211-212
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Poligrafia, procesy i technika
  Panák Ján ; C9160  Čeppan Michal ; C9160 Dvonka Vladimír ; C9160 Karpinský Ľudovít Kordoš Pavol Mikula Milan ; C9160 Jakucewicz Stefan
  4. vyd., prepr.
  COBRPP, 2009 . - 278 s
  ISBN 978-83-915916-8-0
  polygrafia, tlač, obaly, typografia, farba, reprodukcia farby
  biografia
  BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha