Výsledky vyhľadávania

 1. Evaluation of the gravity field model EIGEN-6C4 in comparison with EGM2008 by means of various functions of the gravity potential and by GNSS/levelling
  Kostelecký Jan  Klokočník Jaroslav Bucha Blažej ; 010130 Bezděk Aleš Förste Christoph
  Geoinformatics . Vol. 14, no. 1 (2015), online, s. 7-27
  globálny geopotenciálny model geopotential model anomália tiažového zrýchlenia gravity anomaly gravitačný tenzor gravitation tensor
  https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/gi/article/view/gi.14.1.1
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Hodnocení modelu gravitačního pole Země EIGEN-6C4 prostřednictvím funkcí gravitačního potenciálu a GNSS/nivelace
  Kostelecký Jan  Klokočník Jaroslav Bucha Blažej ; 010130
  Geodetické základy a geodynamika 2015 : . USB kľúč, s. 65
  model gravitačného poľa Zeme Earth gravity model GNSS/nivelácia GNSS/levelling geoid
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Global and regional seasonal variations of the geoid detected by GRACE
  Kostelecký Jan  Bezděk Aleš Klokočník Jaroslav
  Acta Geodynamica et Geomaterialia . Vol. 10, No. 3 (2013), s.285-291
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Monitorovanie deformácií zemskej kôry vo vysokohorskom prostredí
  Papčo Juraj ; V130  Kostelecký Jan (rec.) Bielik Miroslav (rec.) Švabenský Otakar (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 138 s
  ISBN 978-80-227-4039-5
  permanent GNSS observations geodynamics epoch-wise GNSS observations deformation of the Earths Surface GNSS Geodynamics network TATRA deformácia zemského povrchu geodynamika GNSS permanentné merania GNSS geodynamická sieť TATRY epochové merania GNSS
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha