Výsledky vyhľadávania

 1. LMI approximation of pole-region for discrete-time linear dynamic systems
  Rosinová Danica ; E400  Holič Ivan ; E400
  Proceedings of the 15th International Carpathian Control Conference : . CD-ROM, p. 497-502
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Robust Decentralized PI Controller Design Based on Subsystem Pole Placement
  Holič Ivan ; E400  Rosinová Danica ; E400 Veselý Vojtech ; E011
  Large Scale Complex Systems Theory and Applications : . s.260-265
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Robust State Feedback Controller Design for DC-Motor System
  Holič Ivan ; E400  Ilka Adrian ; E011
  Advances in Control Education - ACE 2013 : . s.120-125
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Robust PI Controller Design for Coupled-Tank Process: LMI Approach
  Holič Ivan ; E400  Rosinová Danica ; E400
  Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control [elektronický zdroj] : . CD-ROM, p. 147-151
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Robustné riadenie dynamických systémov : dát. obhaj. 27.9.2013, č. ved. odb. 9-2-7
  Holič Ivan ; E400  Rosinová Danica (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 119 s CD-ROOM
  kybernetika Cybernetics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72465
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha