Výsledky vyhľadávania

  1. Skratky a terminológia používaná v rámci manažérstva ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie / aut. Peter Andráši, Ján Bencúr, Lucia Bednárová, Dušan Bevilaqua, Jana Dadová, Vojtech Ferencz, Juraj Hraško, Ján Iľko, Ivan Klinec, Vojtech Kollár, Jaroslav Kontriš, Oľga Kontrišová, Ružena Králiková, Jana Krivosudská, Ervin Lumnitzer, Milan Majerník, Alena Manová, Andrzej Pacana, Miriama Piňosová, Peter Podhoranský, Dana Procházková, Miroslav Rusko, Ivan Šimko
    Andráš Peter  Bencúr Ján Bednárová Lucia Bevilaqua Dušan Dadová Jana Ferencz Vojtech Hraško Juraj Iľko Ján ; 065000 Klinec Ivan Kollár Vojtech Kontriš Jaroslav Kontrišová Oľga Králiková Ružena Krivosudská Jana Lumnitzer Ervin Majerník Milan Manová Alena ; 041000 Pacana Andrzej Piňosová Miriama Podhoranský Peter Procházková Dana Rusko Miroslav ; 065200 Šimko Ivan
    1. vyd.
    Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2019 . - 149 s.
    ISBN 978-80-89878-49-9
    monografia
    BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
    kniha

    kniha

  2. Design and analysis of a modified algorithm for the maximum likelihood parallel search technique for DSSS signals / aut. Peter Olšovský, Peter Podhoranský
    Olšovský Peter ; 033000  Podhoranský Peter ; 030400
    WSEAS Transactions on Communications . Vol. 16, (2017), s. 412-420
    MATLAB
    http://www.wseas.org/multimedia/journals/communications/2017/a945904-644.pdf
    článok z periodika
    ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
    článok

    článok

  3. An efficient digital signal processing method for RRNS-based DS-CDMA systems / aut. Peter Olšovský, Peter Podhoranský
    Olšovský Peter ; 030400  Podhoranský Peter ; 030400
    Journal of Electrical Systems . Vol. 13, Iss. 3 (2017), s. 606-617
    RRNS-based DS-CDMA 8-PSK modulation error detection circuit complexity measure MATLAB
    http://journal.esrgroups.org/jes/papers/13_3_15.pdf
    článok z periodika
    ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
    článok

    článok

  4. Vyšetrovanie odolnosti bezdrôtových prenosov vo vybraných ISM pásmach
    Lintner Juraj ; 033000  Podhoranský Peter ; 030400 (škol.)
    2016
    FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.13. elektronika ; Študijný program : I-EN . - 77 s., CD-ROM

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131086
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI0100
    kniha

    kniha

  5. An efficient method for high-speed data transmission in RNS-based DS-CDMA systems / aut. Peter Olšovský, Peter Podhoranský
    Olšovský Peter ; 030400  Podhoranský Peter ; 030400
    QUAERE 2015 : . DVD-ROM, S. 1372-1381
    spreading codes RNS-based DS-CDMA moduli set 8-PSK modulation MATLAB
    článok zo zborníka
    AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    článok

    článok

  6. Meranie a vyhodnocovanie vlastností výkonových NF zosilňovačov
    Beleš Jozef ; E  Podhoranský Peter (škol.) ; E400
    Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
    FEI ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 85 . - 82 s CD-ROM
    posluchové testy Rádioelektronika Radioelectronics
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102960
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI0001
    kniha

    kniha

  7. Some aspects of the use of PN sequences of a maximum length
    Podhoranský Peter ; E400  Olšovský Peter ; E400 Kozák Štefan ; E400 Drahoš Peter ; E400
    Kybernetika a informatika 2014 : . CD-ROM [5] p.
    článok zo zborníka
    AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
    (1) - skriptá
    článok

    článok

  8. Vyšetrovanie odolnosti bezdrôtových prenosov Bluetooth a WiFi voči rušeniu
    Lintner Juraj ; E  Podhoranský Peter (škol.) ; E400
    Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
    FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 75 . - 43 s CD-ROM
    Electronics
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88390
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI0001
    kniha

    kniha

  9. Zosilňovače pre spracovanie malých analógových signálov
    Fibich Adam ; E  Podhoranský Peter (škol.) ; E030
    Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 36 s CD-ROOM
    Electronics noise šum
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61669
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI0001
    kniha

    kniha

  10. Bezdrôtové komunikačné systémy v pásme 440 MHz
    Golha Pavol ; E  Podhoranský Peter (škol.) ; E030
    Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 86 s 1 príl.
    Rádioelektronika Radioelectronics filter filter filter filter vstupné obvody
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92505
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI0001
    kniha

    kniha