Výsledky vyhľadávania

 1. Interpretácia monografiou Biografický žáner v nových veľkých publikáciách o významných slovenských architektoch / aut. Matúš Dulla
  Dulla Matúš 
  Architektúra a urbanizmus : . Roč. 49, č. 1-2 (2015), s. 44-63
  článok z periodika
  (3) - monografia
  (1) - katalóg výstavy
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Docks in Prague (Holešovice) - Winter harbour in Bratislava : construction development of warehouses in two largest towns of interwar Czechoslovakia / aut. Katarína Haberlandová, Nina Bartošová, Matúš Dulla
  Haberlandová Katarína  Bartošová Nina ; 053130 Dulla Matúš
  TICCIH Congress 2015. Résumés = Abstracts. Heritage in the 21st Century. New challenges. . S. 135
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. Plánované neplánované mesto: Moderné urbanistické koncepcie v tradičnej mestskej štruktúre / aut. Katarína Andrášiová, Matúš Dulla, Katarína Haberlandová, Henrieta Moravčíková, Laura Pastoreková, Peter Szalay
  Andrášiová Katarína  Dulla Matúš Haberlandová Katarína Moravčíková Henrieta ; A3130 Pastoreková Laura ; 050000 Szalay Peter
  Architektúra a urbanizmus : . Roč. 49, č. 3-4 (2015), s. 216-239
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  (3) - článok
  článok

  článok

 4. Mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium studentů doktorského studia 2014 : architektura a urbanizmus ve středoevropském prostoru, 20.-21.11.2014, Praha, ČR / Matúš Dulla, Irena Fialová, Petr Pelčák
  Dulla, Matúš (rec.) Fialová, Irena (rec.) Pelčák, Petr (rec.)
  Mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium studentů doktorského studia 20.-21.11.2014 : Praha, Česká republika.
  1. vyd.
  Praha : Fakulta architektury ČVUT , 2014 . - 79 S.
  ISBN 978-80-01-05580-9
  zborník
  (8) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 5. Industrial Architecture in Bratislava - Linking the Past to the Present
  Bartošová Nina ; A3130  Haberlandová K. Dulla Matúš
  SGEM 2014. Conference on Arts, Performing Arts, Architecture and Design : . p. 747-754
  priemyselné dedičstvo architektúra hodnoty Bratislava spoločnosť industrial heritage
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Moderná Bratislava 1918 - 1939 /
  Szalay Peter  Haberlandová Katarína Andrášiová Katarína Bartošová Nina ; A3130 Alexy Elena (rec.) Dulla Matúš (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Marenčin PT, 2014 . - 319 s.
  ISBN 978-80-8114-327-4
  monografia
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  Moderná Bratislava 1918 - 1939

  kniha

 7. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR7000
  Kapitoly z historie bydlení

  kniha

 8. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2100
  Michal Milan Harminc (1869-1964)

  kniha

 9. Slávne kúpele Slovenska / aut. Matúš Dulla, Martin Kostelník, Maroš Semančík, Ľubomír Mrňa, Veronika Kapišinská, Zuzana Labudová, Denis Haberland, Peter Szalay
  Dulla Matúš  Kostelník Martin Semančík Maroš Mrňa Ľubomír Kapišinská Veronika Labudová Zuzana Haberland Denis Szalay Peter Haberlandová Katarína Klinec Peter Klimeková Alexandra Bujna Tomáš Zaiček Martin ; 053130 Pohaničová Jana ; 053130 Hudáková Slávka Husovská Ľudmila Krupa Vladimír (rec.) Zeman Lubomír (rec.)
  1. vyd.
  Praha FOIBOS 2014 . - 308 s.
  ISBN 978-80-87073-80-3
  Piešťany - kúpele Bardejovské kúpele Bojnice Brusno Číž Dudince Kováčová Rajecké Teplice Sklené Teplice Kúpele Sliač Vysoké Tatry Trenčianske Teplice
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0110
  Slávne kúpele Slovenska

  kniha

 10. TYPOLOGIE (N)OSTALGIE : Věda ve výstavbě, 7.-8.11.2013, mezinárodní vědecká konference doktorskeho studia, Fakulta architektury VUT v Brně
  Dulla Matúš (rec.)  Fialová Irena (rec.) Kvasnicová Magdaléna (rec.) ; A3130 Moravčíková Henrieta (rec.)
  1. vyd.
  Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2013 . - 139 s
  ISBN 978-80-7204-858-8
  architektúra bývanie mesto prostredie stratégia urbanizmus
  zborník
  (7) - článok
  kniha

  kniha