Výsledky vyhľadávania

 1. Meranie v prenosovej a distribučnej sústave : dát. obhaj. 8.2.2017, č. ved. odb. 5-2-54
  Chrapčiak Igor ; 034000  Kukuča Peter ; 034000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.02.2017 ; Študijný odbor : 5.2.54. meracia technika ; Študijný program : D-MERT . - 117 s., Autoref. 2016, 29 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100399
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. From smart metering to smart grid / aut. Peter Kukuča, Igor Chrapčiak
  Kukuča Peter ; 034000  Chrapčiak Igor ; 034000
  Measurement Science Review [elektronický zdroj] . Vol. 16, No. 3 (2016), online, s. 142-148
  smart metering smart grid efficiency power factor power loss
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=U1CvpsbJHMl18hg3vdu&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Roadmap for smart metering in the Slovak Republic / aut. František Janíček, Michal Ščepánek, Anton Beláň, Igor Chrapčiak, Peter Chochol
  Janíček František ; E020  Ščepánek Michal Beláň Anton ; E020 Chrapčiak Igor Chochol Peter
  Energy & Environment . Vol. 26, No. 1-2 (2015), s. 35-52
  smart grid Slovak Republic pilot project smart metering AMI AMR
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=12&SID=Q1oS5alyamNArezhMOz&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. The smart metering in Slovakia is smart grid ready
  Chochol Peter  Chrapčiak Igor Janíček František ; E020 Beláň Anton ; E020 Cerman Anton ; E020
  Power Engineering 2014. Control of Power Systems 2014 : . s. 79-82
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Activities of excellence laboratory of smart grids
  Liška Martin ; E020  Janíček František ; E020 Chrapčiak Igor Janiga Peter ; E020 Volčko Vladimír ; E020
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : . Roč. 20, mimoriadne číslo (2014), CD-ROM, s. 194-198
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Excelentné laboratórium inteligentných sietí - Smart Grids
  Liška Martin ; E020  Beláň Anton ; E020 Cintula Boris ; E020 Chrapčiak Igor Janíček František ; E020 Volčko Vladimír ; E020
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 20, č. 1 (2014), s. 28-31
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Roadmap for smart metering in the Slovak Republic
  Janíček František ; E020  Ščepánek Michal Beláň Anton ; E020 Chrapčiak Igor Cerman Anton ; E020 Lenďák Fedor ; E
  Energetika . Roč. 64, č. 3 (2014), s. 156-162
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Roadmap for Smart Metering in the Slovak Republic
  Janíček František ; E020  Ščepánek Michal Beláň Anton ; E020 Chrapčiak Igor Cerman Anton ; E020 Lenďák Fedor ; E
  Energofórum 2013 : . s.67-82
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Efficient Use of Electrical Energy. Is it Enough to Measure what we Measure Now?
  Chrapčiak I.  Kaluš Eduard
  Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : . s.80-81
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok