Výsledky vyhľadávania

 1. Epithelial cell adhesion on films mimicking surface of polymeric scaffolds of artificial urethra compared to molecular modeling of integrin binding / aut. Jakub Kollár, Andrea Morelli, Federica Chiellini, Stanislav Miertuš, Dušan Bakoš, Vladimír Frecer
  Kollár Jakub  Morelli Andrea Chiellini Federica Miertuš Stanislav Bakoš Dušan ; 049370 Frecer Vladimír
  Journal of Bioactive and Compatible Polymers . Vol. 34, iss. 3 (2019), s. 280-290
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Štúdium beta-glukánu ako nosiča bioaktívnych látok pre využitie vo farmakologických kompozíciách
  Jakubík Juraj ; 049370  Bakoš Dušan ; 049370 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.11.2018 ; Študijný odbor : 5.2.21. technológia makromolekulových látok ; Študijný program : D-TPOLMI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86771
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Ekologické plasty v inováciách potravinových obalov / aut. Dušan Bakoš, Jozef Feranc, Elena Medlenová
  Bakoš Dušan ; 049370  Feranc Jozef ; 049370 Medlenová Elena ; 049370
  Keď plastový odpad nie je odpad, 10.11.4.2018, Liptovský Mikuláš . S. [7]
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Hodnotenie životného cyklu ekologických obalov a certifikácia / aut. Dušan Bakoš, Jozef Feranc, Ida Vašková
  Bakoš Dušan ; 049370  Feranc Jozef ; 049370 Vašková Ida ; 049370
  Keď plastový odpad nie je odpad, 10.11.4.2018, Liptovský Mikuláš . S. [7]
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Biodegradovateľná polymérna zmes : č. prihlášky 215-2018, dátum podania 13.9.2017 / aut. Pavel Alexy, Katarína Tomanová, Zuzana Vanovčanová, Roderik Plavec, Jozef Feranc, Ján Bočkaj, Leona Omaníková, Dušan Bakoš, Ivan Hudec, Miroslav Galamboš, Miroslav Galamboš, Ivana Gálisová, Dagmara Perďochová, Patrik Jurkovič, Radek Přikryl
  Alexy Pavel ; 049370  Tomanová Katarína ; 049170 Vanovčanová Zuzana ; 049370 Plavec Roderik ; 049370 Feranc Jozef ; 049370 Bočkaj Ján ; 049170 Omaníková Leona ; 049370 Bakoš Dušan ; 049370 Hudec Ivan ; 049370 Galamboš Miroslav Ing. Galamboš Miroslav Dr. Gálisová Ivana ; 049370 Perďochová Dagmara ; 049370 Jurkovič Patrik ; 049370 Přikryl Radek
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 1 s.
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 6. Biodegradable Polymeric mixture and method for its preparation : International application No. PCT/SK2017/050009, date 08.12.2017
  Alexy Pavel ; 049370  Tomanová Katarína ; 049170 Vanovčanová Zuzana ; 049370 Plavec Roderik ; 049370 Feranc Jozef ; 049370 Bočkaj Ján ; 049170 Omaníková Leona ; 049370 Bakoš Dušan ; 049370 Hudec Ivan ; 049370 Galamboš Miroslav Galamboš Miroslav Gálisová Ivana ; 049370 Perďochová Dagmara ; 049370 Jurkovič Patrik ; 049370 Přikryl Radek
  Geneva, Switzerland The International Bureau of WIPO 2017 . - [7] s.
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 7. Biodegradovateľná polymérna zmes a spôsob jej prípravy : aut. Pavel Alexy, Katarína Tomanová, Zuzana Vanovčanová, Roderik Plavec, Jozef Feranc, Ján Bočkaj, Leona Omaníková, Dušan Bakoš, Ivan Hudec, Miroslav Galamboš, Miroslav Galamboš, Ivana Gálisová, Dagmara Perďochová, Patrik Jurkovič, Radek Přikryl patentová prihláška č. 92-2017, dátum podania prihlášky: 13.09.2017
  Alexy Pavel ; 049370  Tomanová Katarína ; 049170 Vanovčanová Zuzana ; 049370 Plavec Roderik ; 049370 Feranc Jozef ; 049370 Bočkaj Ján ; 049170 Omaníková Leona ; 049370 Bakoš Dušan ; 049370 Hudec Ivan ; 049370 Galamboš Miroslav Galamboš Miroslav Gálisová Ivana ; 049370 Perďochová Dagmara ; 049370 Jurkovič Patrik ; 049370 Přikryl Radek
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2017 . - [1] s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/92-2017
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 8. Štúdium komplexnej matrice pre využitie v tkanivovom inžinierstve
  Hnátová Mária ; 049370  Bakoš Dušan ; 049370 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 25.04.2016 ; Študijný odbor : 5.2.21. technológia makromolekulových látok ; Študijný program : D-TPOLMI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82479
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 9. Tvorba inklúzneho komplexu cyklodextrínu s berberínom pre matrice využiteľné v tkaniovovom inžinierstve
  Moncmanová Barbora ; 049370  Bakoš Dušan ; 049370 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92842
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Chitosan sponge matrices with beta-cyclodextrin for berberine loading / aut. Maria Hnatova, Dusan Bakos, Ludmila Cernakova, Monika Michlikova
  Hnátová Mária ; 049370  Bakoš Dušan ; 049370 Černáková Ľudmila ; 049370 Michliková Monika ; 049370
  BERLIN WALTER DE GRUYTER GMBH 2016
  Chemical Papers / . Vol. 70, iss. 9 (2016), s. 1262-1267
  ISSN 0366-6352
  IN-VITRO EVALUATION * CROSS-LINKING * ANTIBIOTIC DELIVERY * DRUG-DELIVERY * POLYSACCHARIDE * MICROSPHERES * DICLOFENAC * EXCIPIENT * MEMBRANE * CHITIN
  http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000378599000013
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný