Výsledky vyhľadávania

 1. Elimination of excessive noise at the open office workplace / aut. Pavol Čekan, Miroslav Rusko, Ján Iľko, Hans-Dieter Pietrucha
  Čekan Pavol ; 065200  Rusko Miroslav ; 065200 Iľko Ján ; 065000 Pietrucha Hans-Dieter
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 175-186
  noise open space office simulation assessment
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_18_2019_%C4%8Cekan1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Kontinuálny monitoring chemických produktov ultrazvukovým prietokomerom so simultánnym rozlišovaním druhu média a sledovaním procesného prietoku / aut. Ján Iľko, Thomas Sommer, Hans-Dieter Pietrucha
  Iľko Ján ; 065000  Sommer Thomas Pietrucha Hans-Dieter
  Globálne existenciálne riziká 2019 : . S. 217-226
  technológia chemický priemysel ultrazvuk
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Trinkwasserdesinfektion mit chlordioxid im vergleich zu anderen desinfektionsverfahren / aut. Ján Iľko, Hans-Dieter Pietrucha, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Pietrucha Hans-Dieter Rusko Miroslav
  Sustainability - Environment - Safety 2019 : . S. 42-50
  drinking water disinfection chlorine dioxide
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Výroba a spotreba v kontexte proenvironmentálne orientovaného podnikania / Hans-Dieter Pietrucha, Jozef Harangozó, Gabriela Rusková, Philipp Keim, Želimir Topic, Vladimír Karvaj
  Pietrucha Hans-Dieter  Harangozó Jozef Rusková Gabriela Keim Philipp Topic Želimir Karvaj Vladimír
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 107-115
  článok zo zborníka
  (2) - monografia
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Water treatment using chlorine dioxide with controlled dosing and simultaneous concentration monitoring / aut. Ján Iľko, Hans-Dieter Pietrucha, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Pietrucha Hans-Dieter Rusko Miroslav ; 065200
  Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management . Vol. 4, No. 8 (2016), s. 77-82
  chlorine dioxide biofilm water treatment
  http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2016_No8-Vo4_Journal-JEPSEM_p-77__Ilko_Pietrucha_Rusko___f4.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Problems of the wastewater toxicity with a possibility of prompt on-line water contaminationn monitoring / aut. Ján Iľko, Hans-Dieter Pietrucha, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Pietrucha Hans-Dieter Rusko Miroslav ; 065200
  Globálne existenciálne riziká 2016 : . S. 185-187
  wastewater monitoring toxicity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Manažérstvo v oblasti kvality, životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v kontexte integrovaného manažérskeho systému / aut. Miroslav Rusko, Hans-Dieter Pietrucha
  Rusko Miroslav ; 065200  Pietrucha Hans-Dieter
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2016 : . S. 125-134
  systém riadenie environment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Proenvironmentálne orientované podnikanie v kontexte konkurencieschopnosti podnikov / aut. Miroslav Rusko, Hans-Dieter Pietrucha, Gabriela Rusková
  Rusko Miroslav ; 065200  Pietrucha Hans-Dieter Rusková Gabriela
  Globálne existenciálne riziká 2015 : . S. 45-58
  environment politika produkt udržateľný rozvoj
  http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2015_conference_GER_p-45__Rusko_Pietrucha_Ruskov%C3%A1_f4.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Modely výroby a spotreby z pohľadu udržateľného rozvoja / aut. Hans-Dieter Pietrucha, Jozef Harangozó, Eugen Belica, Roman Šíp
  Pietrucha Hans-Dieter  Harangozó Jozef ; 065200 Belica Eugen ; 063000 Šíp Roman
  Nástroje environmentálnej politiky 2015 : . S. 149-155
  environment spotreba udržateľný rozvoj
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Normatívne štandardy uplatňované v rámci riadenia kvality, environmentu, bezpečnosti a ergonómie
  Rusko Miroslav ; M5000  Hatiar Karol ; M4000 Sablik Jozef ; M4000 Friedrich Stefan Markus ; M4000 Pietrucha Hans-Dieter
  Manažérstvo životného prostredia 2013 : . s.44-49
  manažérstvo bezpečnosť ergonomia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok