Výsledky vyhľadávania

 1. Water treatment
  Kriš Jozef ; V280  Kyncl Miroslav Hanková Martina ; V280 Galík Matúš ; V280 Grünwald Alexander (rec.) Tuhovčák Ladislav (rec.)
  1.vyd.
  Ostrava : Montanex, 2013 . - 285 s
  ISBN 978-80-7225-389-0
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1100
  kniha

  kniha

 2. Water treatment and water supply : Part I. Water treatment
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 Galík Matúš ; V280 Vrbovský Peter ; V280 Kyncl Miroslav Grünwald Alexander (rec.) Tuhovčák Ladislav (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 294 s
  ISBN 978-80-227-3948-1
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 3. Vodárenství
  Grünwald Alexander  Macek Lubomír Šrytr Petr
  Praha : ČKAIT , 1998 . - 189 s.;tab.,schémy,grafy
  ISBN 80-902460-7-9
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 4. Chemické a fyzikální metody analýzy vod / [aut]Horáková,M.;Lischke,P.;Grünwald,A
  Horáková Marta  Lischke Peter Grünwald Alexander
  2.vyd.
  Praha : SNTL, 1989 . - 389 s
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0002
  kniha

  kniha

 5. Chemické a fyzikální metody analýzy vod / [aut.]Horáková,Marta, Lischke,Peter, Grünwald,Alexander
  Horáková Marta  Lischke Peter Grünwald Alexander
  2.nezměněné vyd.
  Praha : SNTL, 1989 . - 389 : Obr.,tab.,lit.,index
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha

 6. Chemické a fyzikální metody analýzy vod / [aut.]Horáková,Marta, Lischke,Peter, Grunwald,Aleksander
  Horáková Marta  Lischke Peter Grünwald Alexander
  1.
  Praha-Bratislava : SNTL-Alfa, 1986 . - 389 s : Obr.,tab.,lit.,index
  Vody-analýza
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0003
  MTF0110
  kniha

  kniha