Výsledky vyhľadávania

 1. Interakcia človeka s vizualizáciou vedeckých dát vo virtuálnej realite
  Javorník Dušan ; 070400  Drahoš Peter ; 070300 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.6. informačné systémy ; Študijný program : I-IS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138102
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Klávesnica vo virtuálnej realite
  Pavlenko Dan ; 070400  Drahoš Peter ; 070300 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145496
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Simulácia experimentov femto-fotografie
  Ševčík Michal ; 070400  Drahoš Peter ; 070300 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145570
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Vkladanie a manipulácia textu vo virtuálnej realite
  Papšo Patrik ; 070400  Drahoš Peter ; 070300 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145495
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Zobrazenie pomocou sledovania lúčov s filtrovaním v reálnom čase
  Schmidt Andrej ; 070400  Drahoš Peter ; 070300 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 19.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.1. informatika ; Študijný program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134963
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 6. Virtuálna Light-Field kamera
  Finka Ľuboš ; 070400  Drahoš Peter ; 070300 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 19.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.1. informatika ; Študijný program : B-INFO4 . - Neobsahuje CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=122779
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 7. Interakcia a vizualizácia grafov vo virtuálnej realite
  Tran Duc David ; 070400  Drahoš Peter ; 070400 (škol.)
  2018
  FIIT ; Dátum obhajoby : 20.06.2018 ; Študijný odbor : 9.2.1. informatika ; Študijný program : B-INFO . - 43 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115802
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 8. Automatizovaná distribúcia a testovanie softvérových balíkov
  Vaško Milan ; 070400  Drahoš Peter ; 070400 (škol.)
  2018
  FIIT ; Dátum obhajoby : 19.06.2018 ; Študijný odbor : 9.2.1. informatika ; Študijný program : B-INFO . - 45 s., príl. CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123087
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 9. User representation and interaction in virtual reality focusing on presence
  Blažíček Jozef ; 070400  Drahoš Peter ; 070400 (škol.)
  2018
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 9.2.6. informačné systémy ; Študijný program : I-IS2 . - 56 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137984
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 10. Vizualizácia a simulácia toku plynov a tekutín v trojrozmernom priestore
  Hamran Nikolas ; 070400  Drahoš Peter ; 070400 (škol.)
  2018
  FIIT ; Dátum obhajoby : 21.06.2018 ; Študijný odbor : 9.2.1. informatika ; Študijný program : B-INFO . - 73 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=122808
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha