Výsledky vyhľadávania

 1. Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunajsku Projekt APVV: Dunajská stratégia 2016 / aut. Peter Morgenstein
  Morgenstein Peter ; 052120 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 13
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 2. Tržnica
  Mersuli Tea ; 052120  Morgenstein Peter ; 052120 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120263
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Workshop Hochschule Wismar na FA / aut. Lüley Marek, Peter Morgenstein
  Lüley Marek ; 052120  Morgenstein Peter ; 052120
  Spektrum : . Roč. 25, č. 10 (2019), s. 39
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 4. Danube Urban Brand - A regional network building through tourism and education to strengthen the "Danube" cultural identity and solidarity / aut. Peter Morgenstein
  Morgenstein Peter ; 052120 
  Verstärkung der Kulturellen Identität des March-Gebietes / Pomoraví / . S.79-81
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Potenciál společného kulturního dědictví pro přeshraniční regionální rozvoj. Kronika projektu KULREG / zost. Peter Morgenstein, Milan Jeřábek ; rec. Havlíček Tomáš
  Morgenstein, Peter, ; 052120 (zost.) Jeřábek, Milan (zost.) Havlíček Tomáš (rec.)
  1. vydanie
  Krems, Rakúsko : Edition Donau-Universität Krems, 2019 . - 197 s. 500 ks
  ISBN 978-3-903150-53-9
  regióny Európy kultúrny turizmus regionálny rozvoj pohraničie Česko Rakúsko obnova pamiatok kultúrne dedičstvo
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  kniha

  kniha

 6. Tržnica
  Misár Michal ; 052120  Morgenstein Peter ; 052120 (škol.)
  2018
  FAR ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111633
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Polyfunkčný bytový dom
  Mega Matej ; 052120  Morgenstein Peter ; 052120 (škol.)
  2018
  FAR ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120173
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Binding architectural practice with education Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia / Ján Legény, Robert Špaček, Peter Morgenstein
  Legény Ján ; 052120  Špaček Robert ; 052120 Morgenstein Peter ; 052120
  Global journal of engineering education . Vol. 20, Iss. 1 (2018), s. 6-14
  ISSN 13283154

  Architects as teachers * Architectural education * Architectural practice
  © WIETE 2018
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85041911131&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 9. Zmena urbanistickej paradigmy s dôrazom na kultúrnu udržateľnosť / aut. Ján Legény, Peter Morgenstein, Martin Uhrík
  Legény Ján ; 052120  Morgenstein Peter ; 052120 Uhrík Martin ; 052120
  Kultúrne dedičstvo 2017 - zborník príspevkov z konferencie / . S. 21-30
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Koncept energetickej kooperácie budova - mobilita / aut. Ján Legény, Peter Morgenstein
  Legény Ján ; 052120  Morgenstein Peter ; 052120
  Urbanita : . Roč. 29, č. jún (2017), s. 40-43
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok