Výsledky vyhľadávania

 1. Matematika I. Zbierka úloh ku cvičeniam elektronický zdroj
  Kollár Jozef ; V220  Šabo Michal (rec.) ; C7270 Nánásiová Oľga (rec.) ; E050
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - online, 163 s. 43 obr.
  ISBN 978-80-227-4244-3
  matematika
  http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/skripta/Kollar-Matematika_1-cvicenia__1_.pdf
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 2. The History and Properties of Relevancy Transformation Operators / aut. Michal Šabo
  Šabo Michal ; C7270 
  ZAMAT 2014 : . S. 35-42
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. On relevancy transformation operators
  Šabo Michal ; C7270 
  Aplimat 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [6] p.
  RET operator conjunctor implicator
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Self-reversibility and some other properties of binary operations
  Šabo Michal ; C7270 
  Fuzzy Sets and Systems . Vol. 167, Issue 1 (2011), s.21-29
  Reverse of binary operations Shift-stability
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Neurčitosť, fuzzy množiny, aplikácie, problémy
  Šabo Michal ; C7270 
  Umelá inteligencia a kognitívna veda III . s.297-323
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 6. Self-Reversibility and Some Other Properties of Binary Operations
  Šabo Michal ; C7270 
  2010
  self-reversibility binary operations
  XXX
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. On some properties of fuzzy controllers
  Šabo Michal ; C7270 
  Aplimat - Journal of Applied Mathematics . Vol. 2, No. 1 (2009), s.117-124
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Commutativity, shift stability and self-reversibility of binary operations
  Šabo Michal ; C7270  Boor Š.
  AGOP 2009 : . s.83-88
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (2) - článok
  článok

  článok

 9. Matematika I
  Šabo Michal ; C7270 
  Nakladateľstvo STU, 2009 . - 189 s
  ISBN 978-80-227-3163-8
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 10. Relevancy Transformation Operators and Aggregation Functions in Fuzzy Inference Process
  Šabo Michal ; C7270 
  IPMU 2008 Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, 12th Intl Conference, Malaga . s.1392-1397
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok