Výsledky vyhľadávania

 1. Kultúrny potenciál sídel v dunajskej krajine / aut. Urban, Ján
  Urban Ján ; 056160 
  Point for science. . S. 88-89
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Princípy posilnenia kultúrnej identity a komunít v Štúrove / aut. Ján Urban
  Urban Ján ; 056160 
  DANUrB - Impulzy pre Štúrovo = Impulses for Štúrovo / . S. 54-60
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Stakeholders - an important part of a sustainable city concept / aut. Ľubica Vitková, Ján Urban
  Vitková Ľubica ; 056160  Urban Ján ; 056160
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 603, (2019), art. no. 32073 [10 s.]
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (3) - článok
  článok

  článok

 4. Identity of a place - an impetus for sustainable development of local communities / aut. Ľubica Vitková, Katarína Smatanová, Andrea Lacková, Ján Urban
  Vitková Ľubica ; 056160  Smatanová Katarína ; 056160 Lacková Andrea ; 056160 Urban Ján ; 056160
  SGEM 2018. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Conference proceedings. Vol. 5. Urban Planning, Architecture and Design . S. 155-162
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 5. How (not) to design a Landscape / aut. Ján Urban, Andrea Šeligová
  Urban Ján ; 056160  Lacková Andrea ; 056160
  Periodica polytechnica architecture . Vol. 49, Iss. 1 (2018), s. 77-85
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Stakeholderi ako súčasť plánovania mesta / aut. Ľubica Vitková, Ján Urban
  Vitková Ľubica ; 056160  Urban Ján ; 056160
  ALFA : . Roč. 23, č. 2 (2018), s. 10-17
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (6) - článok
  článok

  článok

 7. Educational approaches to the analytical part of urban design / aut. Ľubica Vitková, Katarína Smatanová, Andrea Lacková, Ján Urban
  Vitková Ľubica ; 056160  Smatanová Katarína ; 056160 Lacková Andrea ; 056160 Urban Ján ; 056160
  World Transactions on Engineering and Technology Education . Vol. 16, No. 3 (2018), s. 206-211
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (5) - článok
  článok

  článok

 8. Outcomes of the experimental assignment in Studio Project I Urban Design / aut. Katarína Smatanová, Ján Urban /
  Smatanová Katarína ; 056160  Urban Ján ; 056160
  World Transactions on Engineering and Technology Education . Vol. 16, No. 2 (2018), s. 115-120
  ISSN 1446-2257

  © 2018 WIETE
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85047567696&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 9. Workshop v prospech Hlohovca / aut. Katarína Smatanová, Ján Urban
  Smatanová Katarína ; 056160  Urban Ján ; 056160
  Informačné listy FA STU . Roč. 25, október (2017), s. 11
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 10. How (not) to design a landscape? Process of planning before, during, after the waterworks / aut. Ján Urban, Andrea Lacková
  Urban Ján ; 056160  Lacková Andrea ; 056160
  Facing Post-War Urban Heritage in Central-Eastern Europe. Book of abstracts : . S. 64-65
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok