Výsledky vyhľadávania

 1. Špecifiká udržateľného navrhovania v pamiatkovo chránených štruktúrach / aut. Sásiková Karolína
  Sásiková Karolína ; 052120 
  Point for science : . S. 60-61
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Design of sustainable high-rise building : HoHo / Twin City Tower / aut. Haroshka Darya, Karolína Sásiková
  Haroshka Darya  Sásiková Karolína ; 052120
  ALFA : . Roč. 24, č. 3 (2019), s. 14-25
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Structural and static analysis of selected architectural designs of roofing structure of tracking in Bratislava Transport Museum / aut. Oľga Ivánková, František Kalesný, Karolína Sásiková
  Ivánková Oľga ; 010250  Kalesný František ; 054140 Sásiková Karolína ; 052120
  Architecture in Perspective 2018 : . S. 153-155
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Sustainability in renovation of monuments - verification of environmental certificates in exporation of population comfort at new entrances to monuments / aut. Karolína Sásiková
  Sásiková Karolína ; 052120 
  ATF 2018 : . S. 159-164
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  (1) - dizertačná práca
  článok

  článok

 5. Monument restoration - a controlled task does not limit creativity / aut. Eva Vojteková, Jana Gregorová, Beata Polomová, Karolína Sásiková
  Vojteková Eva ; 054140  Gregorová Jana ; 010310 Polomová Beata ; 053130 Sásiková Karolína ; 052120
  World Transactions on Engineering and Technology Education . Vol. 16, No. 3 (2018), s. 269-274
  obnova pamiatok
  http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.16,%20No.3%20(2018)/12-Gregorova-J.pdf
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Interdisciplinary Approach in Designing of the Roofing Romanesque Palace Ruin at Spiš Castle in Slovakia
  Vojteková Eva ; 054140  Sásiková Karolína ; 052120 Ivánková Oľga ; 010250 Gregorová Jana ; 010310
  ATF 2018 : . USB kľúč, s. 206-213
  Spiš region roofing castle ruins of monuments
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 7. Špecifiká ekologického navrhovania v pamiatkovo chránených štruktúrach / aut. Karolína Sásiková
  Sásiková Karolína ; 052120 
  Kultúrne dedičstvo 2017 - zborník príspevkov z konferencie / . S. 53-62
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - zborník
  článok

  článok

 8. Návrh infocentra a krycej stavby karnera archeologického parku v MPR Trnava
  Sásiková Karolína ; 053130  Gregorová Jana ; 052120 (škol.)
  2016 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 02.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120376 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FFEED6484134604A3C76ADB88729
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Predprojektová príprava archeologickej lokality Trnavskej akropoly / aut. Jana Gregorová, Karolína Sásiková, Silvia Petrášová
  Gregorová Jana ; 052120  Sásiková Karolína ; 052120 Petrášová Silvia
  Projekt : . Roč. 58, č. 3-4 (2016), s. 64-71
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 10. Galéria
  Sásiková Karolína ; A  Pifko Henrich (škol.) ; A2120
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 13.06.2014 ; Študijný program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design gallery reštaurácia výstava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83470 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=18B0B0AA43959DC6DA59304321BD
  bakalárska práca
  kniha

  kniha