Výsledky vyhľadávania

 1. Study of usage of photovoltaic systems for chosen electrochemical processes
  Fiala Jozef ; M5000  Kollár Martin Hostin Stanislav ; M390 Boleman Tomáš ; M390
  International Doctoral Seminar 2009 : . s.80-89
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Stanovenie vybraných perzistentných organických látok vysokotlakou kvapalinovou chromatografiou = Determination of chosen persistent organic substances with high pressure liquid chromatography : Diplomová práca
  Rábara Lukáš  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 63 s príl (1 CD-ROM)
  chromatografia perzistentné organické látky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Occurrence and methods of PAHs determination in soils and bottom sediments
  Kupková Veronika ; M390  Rábara Lukáš Hostin Stanislav ; M390 Kopáčiková rod. Morávková Ivana ; M390 Fiala Jozef ; M5000
  International Doctoral Seminar 2009 : . s.162-170
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Hodnotenie biologického odstraňovania vybraných zložiek biomasy
  Fiala Jozef ; M5000  Boleman Tomáš ; M390 Gerulová Kristína ; M5000 Hostin Stanislav ; M390
  Technika a technológie v odpadovom hospodárstve 2009 : . s.37-43
  biodegradabilita fytomasa
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 5. Chlorine production for water disinfection by the means of photovoltaic panels
  Hostin Stanislav ; M390  Benedikovič Peter Michalíková Anna ; M5000
  Nova Biotechnologica . Vol. 9, No. 2 (2009), s.205-210
  chlorine production
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Štúdium možnosti produkcie chlóru fotovoltickými panelmi pre dezinfekciu vody = Feasibility study of chlorine production for water desinfection by the means of photovoltaic panels : Diplomová práca
  Benedikovič Peter  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 72 s 1 CD-ROM
  slnečné žiarenie fotovoltaické panely dezinfekcia vody
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Štúdium charakteristík vybraného typu hydromotora Setur z aspektu jeho využitia pre zavlažovanie
  Fiala Jozef ; M5000  Spišeková Silvia Hostin Stanislav ; M390
  Novus Scientia 2009 : . s.252-262
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Nové možnosti získavania a úpravy biomasy pre energetické využitie
  Filická Slávka ; M390  Blinová Lenka ; M5000 Hostin Stanislav ; M390
  Technika a technológie v odpadovom hospodárstve 2009 : . s.44-47
  biomasa zdroje energie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Zber a recyklácia opotrebovaných batérií na Slovensku = Collecting and recycling of spent batteries in the Slovak Republic : Diplomová práca
  Solčianska Dana  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 80 s 1 CD-ROM
  batérie toxické látky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Rastlinný olej ako alternatívne palivo spaľovacích motorov = Vegetable oil as an alternative fuel for gas-engine : Diplomová práca
  Chovanec Ján  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 64 s 1 CD-ROM
  bionafta deštrukcia motora
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha