Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 127  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth stu13981^"
 1. Occurrence and methods of PAHs determination in soils and bottom sediments
  Kupková Veronika ; M390  Rábara Lukáš Hostin Stanislav ; M390 Kopáčiková rod. Morávková Ivana ; M390 Fiala Jozef ; M5000
  International Doctoral Seminar 2009 : . s.162-170
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Study of usage of photovoltaic systems for chosen electrochemical processes
  Fiala Jozef ; M5000  Kollár Martin Hostin Stanislav ; M390 Boleman Tomáš ; M390
  International Doctoral Seminar 2009 : . s.80-89
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 3. Stanovenie vybraných perzistentných organických látok vysokotlakou kvapalinovou chromatografiou = Determination of chosen persistent organic substances with high pressure liquid chromatography : Diplomová práca
  Rábara Lukáš  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 63 s príl (1 CD-ROM)
  chromatografia perzistentné organické látky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Odpadové hospodárstvo vo firme FAURECIA SLOVAKIA s.r.o., OZ SEATING Trnava = Waste Management in Faurecia Slovakia s.r.o., OZ Seating Trnava : Diplomová práca
  Czippelová Veronika  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 60 s príl (1 CD-ROM)
  odpadové hospodárstvo nebezpečný odpad
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Obmedzenie agresívnych vlastností vody doplňujúceho vodárenského zdroja Pernek = The limitation of aggressive attributes of water from supplementary water supply Pernek : Diplomová práca
  Novota Marian  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 78 s príl (1 CD-ROM)
  vodné zdroje agresívne vlastnosti vody úprava vody
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Monitorovanie životného prostredia v okolí ropovodného systému SR = Environment monitoring around oilduct system of SR : Diplomová práca
  Kneizelová Edita  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 59 s 1 CD-ROM
  ropovody životné prostredie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Štúdium charakteristík vybraného typu hydromotora Setur z aspektu jeho využitia pre zavlažovanie
  Fiala Jozef ; M5000  Spišeková Silvia Hostin Stanislav ; M390
  Novus Scientia 2009 : . s.252-262
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 8. Možnosti stanovenia polycyklických aromatických uhľovodíkov v pôdach a sedimentoch vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou
  Kupková Veronika ; M390  Hostin Stanislav ; M390 Kopáčiková rod. Morávková Ivana ; M390
  Novus Scientia 2009 : . s.591-597
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 9. Hodnotenie biologického odstraňovania vybraných zložiek biomasy
  Fiala Jozef ; M5000  Boleman Tomáš ; M390 Gerulová Kristína ; M5000 Hostin Stanislav ; M390
  Technika a technológie v odpadovom hospodárstve 2009 : . s.37-43
  biodegradabilita fytomasa
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 10. Nové možnosti získavania a úpravy biomasy pre energetické využitie
  Filická Slávka ; M390  Blinová Lenka ; M5000 Hostin Stanislav ; M390
  Technika a technológie v odpadovom hospodárstve 2009 : . s.44-47
  biomasa zdroje energie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok