Výsledky vyhľadávania

 1. Prípadová štúdia aplikácie kapilárne aktívnych tepelných izolácií ako vnútorného zateplenia pre historické objekty
  Vacek Šimon ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 353-360
  kapilárne aktívne tepelné izolácie historické budovy vnútorný tepelno-izolačný systém
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vplyv a riziká aplikácie systémov vnútornej tepelnej izolácie pri obnove historických budov
  Vacek Šimon ; 010180 
  Almanach znalca : . Roč. 19, č. 1-2 (2019), CD-ROM, s. 23-27
  historické budovy kapilárne aktívne tepelné izolácie vnútorné zateplenie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Univerzitné komunitno-vzdelávacie a oddychové centrum (San Francisco)
  Vacek Šimon ; 058180  Andráš Milan ; 058180 (škol.)
  2018
  FAR ; Dátum obhajoby : 30.05.2018 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139625
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Potenciál aplikácie systémov kapilárne aktívnych izolácií pri obnove historických budov
  Vacek Šimon ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 406-413
  kapilárne aktívne tepelné izolácie obnova historických budov vnútorné zateplenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Capillary active thermal interior insulation. State of the art
  Vacek Šimon ; 010180 
  ATF 2018 : . USB kľúč, s. 193-199
  capillary active thermal insulation internal thermal insulation building retrofit
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vplyv návrhu strešného plášťa šikmej strechy na tepelný komfort podkrovia v letnom období
  Vacek Šimon ; 010180 
  Almanach znalca . Roč. 17, č. 1 (2017), CD-ROM, s. 19-22
  tepelná pohoda v podkroví dvojplášťová šikmá strecha fázový posun teplotného kmitu
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Vplyv návrhu strešného plášťa, dvojplášťovej šikmej strechy na tepelný komfort v podkroví
  Vacek Šimon ; 010180 
  Strechy 2017 : . S. 236-241
  fázový posun tepelný komfort dvojplášťová strecha
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Parametric analysis of historic buildings' envelopes
  Vacek Šimon ; 010180  Rabenseifer Roman ; 010180
  ATF 2017 : . USB kľúč, s. 270-275
  historical buildings parametric analysis building envelope
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Analýza vplyvu vnútorného zateplenia a počiatočnej vlhkosti na čas vysušenia historického muriva
  Vacek Šimon ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 456-463
  vlhkosť muriva historické budovy vysušovanie muriva
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. The impact of the roof construction of double skin pitched roof on thermal comfort in attic space
  Vacek Šimon ; 010180  Rabenseifer Roman ; 010180
  MABD 2017 : . CD-ROM, s. 353-358
  phase shift of thermal oscillation double skin pitched roof structure thermal comfort in attic space
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok