Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie moderných geodetických metód pri mikrogravimetrickom prieskume
  Jurkasová Katarína ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132264
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Využitie digitálnej fotogrametrie v anatómii človeka
  Jurkasová Katarína ; V  Marčiš Marián (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89771
  bakalárska práca
  kniha

  kniha