Výsledky vyhľadávania

 1. Navrhovanie vrubových kĺbov podľa EC 2
  Havlíček Peter ; 010110  Šoltész Július ; 010110
  Inžinierske stavby : . Roč. 67, č. 4 (2019), s. 56-58
  betónové kĺby most návrh mostov concrete hinges bridge bridge design
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Modeling of interaction between the bridge girder and piers with the use of commercial software
  Havlíček Peter ; 010110  Šoltész Július ; 010110
  25th Concrete Days 2018 : . S. 128-133
  bridge shear resistance bridge modeling elastomeric bearings seismicity SCIA Engineer SOFiSTiK STRAP most modelovanie mosta šmyková odolnosť elastomerové ložiská seizmicita
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. The effect of bridge deck placement on conceptual design of bridges
  Havlíček Peter ; 010110  Šoltész Július ; 010110
  Proceedings of the International fib Symposium on Conceptual Design of Structures : . online, s. 121-127
  bridge conceptual design bearings concrete hinges betónový most koncepčný dizajn ložiska vrubové kĺby
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Poznatky z diagnostiky porúch predpätých mostov z 80-tych rokov v Bratislave
  Paulík Peter ; 010110  Rubint Jakub Ševčík Patrik Havlíček Peter ; 010110
  Buildustry . Roč. 2, č. 1 (2018), CD-ROM, s. 36-38
  diagnostika prestressed bridges diagnostics predpäté mosty
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Porovnanie dimenzačných postupov pre návrh vrubových kĺbov
  Havlíček Peter ; 010110  Šoltész Július ; 010110
  Betonárske dni 2018 : . S. 239-244
  vrubové kĺby betónové kĺby bridge concrete hinges Freyssinet hinges
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Autobusová stanica v Banskej Bystrici
  Šoltész Július ; 010110  Sivok Vladimír Ignačák Miroslav Pritula Andrej Szöcs Štefan Keseli Ondrej ; 010110 Matiašková Lýdia ; 010110 Havlíček Peter ; 010110 Hruštinec Ľuboš ; 010150
  Betón na Slovensku 2014-2018 : . S. 431-438
  autobusová stanica peikko systém prefabrikácia bus terminal precast concrete
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Experimentálne stanovenie šmykovej odolnosti vrubového kĺbu
  Havlíček Peter ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 285-290
  most betónové kĺby Freyssinetové kĺby bridge concrete hinges Freyssinet hinges
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Applicability of commercial software for bridge design with consideration of seismic loading effects
  Havlíček Peter ; 010110  Šoltész Július ; 010110
  24th Concrete Days 2017 : . S. 313-318
  bridge bridge modeling elastomeric bearings seismicity SCIA Engineer sofistikovaná výroba SOFiSTiK STRAP mosty modelovanie mostov elastomérové ložiská seizmicita
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Modelovanie interakcie medzi mostovkou a pilierom pri uvážení seizmických účinkov v komerčne dostupných MKP softwéroch
  Havlíček Peter ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 302-307
  modelovanie mostov ložiská elastoméry seizmicita bridge modeling elastomeric bearings seismicity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Sanácia nádrže bioplynovej stanice v Horovciach
  Havlíček Peter ; 010110  Šoltész Július ; 010110 Bilčík Juraj ; 010110
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 131-136
  sanácia s predpätím rekonštrukcia nádrže bioplynová stanica reconstrukcion by prestresing reconstruction of tanks biogas plant
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok