Výsledky vyhľadávania

 1. The effects of deposition conditions on hydrogenation, hardness and elastic modulus of W-C:H coatings / aut. František Lofaj, Margita Kabátová, Lenka Kvetková, Jozef Dobrovodský
  Lofaj František  Kabátová Margita Kvetková Lenka Dobrovodský Jozef ; 067000
  Journal of the European Ceramic Society . Vol. 40, iss. 7 (2020), s. 2721-2730
  Amorphous carbon coatings Elastic moduli hardness
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955221919309069?via%3Dihub
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Hybrid PVD-PECVD W-C:H coatings prepared by different sputtering techniques: The comparison of deposition processes, composition and properties / aut. František Lofaj, Margita Kabátová, Lenka Kvetková, Jozef Dobrovodský, Vladimír Girman
  Lofaj František  Kabátová Margita Kvetková Lenka Dobrovodský Jozef ; 067000 Girman Vladimír
  Surface & Coatings Technology . Vol. 375, (2019), s. 839-853
  Hybrid magnetron sputtering hydrogenation DNA hybridization
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070532077&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Hybrid+PVD-PECVD&st2=&sid=9f9dc189f12dba4aae8c5ca3adfafbc2&sot=b&sdt=b&sl=31&s=TITLE-ABS-KEY%28Hybrid+PVD-PECVD%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  ttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897219308308?via%3Dihub
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Mechanical and tribological properties of HiPIMS and HiTUS W-C based coatings / aut. Petra Hviščová, Lenka Kvetková, František Lofaj, Michal Novák, Milan Ferdinandy, Rudolf Podoba
  Hviščová Petra  Kvetková Lenka Lofaj František ; M1000 Novák Michal ; M1000 Ferdinandy Milan Podoba Rudolf
  Key Engineering Materials . Vol. 662. Selected peer reviewed papers from the Local Mechanical Properties (LMP 2014), November 12-14, High Tatras, Slovac Republic, (2015), s. 99-102
  composition
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Hard W-C based coatings by highly ionized sputtering techniques
  Lofaj František ; M1000  Hviščová Petra Kvetková Lenka
  Vrstvy a povlaky 2014. Coatings and layers 2014 : . s. 127-132
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Mechanical and tribological properties of HiPIMS and HiTUS W-C based coatings / aut. Petra Hviščová, Lenka Kvetková, František Lofaj, Michal Novák, Rudolf Podoba, Milan Ferdinady
  Hviščová Petra  Kvetková Lenka Lofaj František ; M1000 Novák Michal ; M1000 Podoba Rudolf Ferdinady Milan
  LMP 2014. Local Mechanical Properties 2014 . S. 63
  hardness
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Štruktúra a vlastnosti W-C povlakov pripravených HiPIMS a HiTUS technológiou / aut. Petra Hviščová, František Lofaj, Lenka Kvetková, Michal Novák, Milan Ferdinandy, Rudolf Podoba
  Hviščová Petra  Lofaj František ; M1000 Kvetková Lenka Novák Michal ; M1000 Ferdinandy Milan Podoba Rudolf
  Príprava a vlastnosti progresívnych keramických materiálov . S.17-19
  hardness
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok