Výsledky vyhľadávania

 1. Systém manažérstva BOZP podľa novej medzinárodnej normy
  Gašparík Jozef ; 010270 
  Eurostav : . Roč. 25, č. 3 (2019), s. 16-19
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ISO 45001:2018
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Stavebno-technologický projekt na novostavbu: Predajňa a servis Jaguar-Land Rover Žilina-Bytčice
  Vrzgulová Zuzana ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145315
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Stavebno-technologický projekt na stavbu: Bytový dom ARBORIA Blok A, Trnava
  Barančíková Nikol ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144704
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Stavebno-technologický projekt na stavbu: Bytový dom ARBORIA Blok B, Trnava
  Košík Jozef ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144696
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Čo prináša nová medzinárodná norma STN ISO 45001:2019 v oblasti bezpečnosti práce
  Gašparík Jozef ; 010270 
  Bezpečná práca : . Roč. 50, č. 2 (2019), s. 3-6
  bezpečnosť norma
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Stavebno-technologický projekt na zadanú stavbu Poliklinika Ružomberok
  Martinčeková Miriama ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145319
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. The use of computer simulation in preparation of construction works carried out by helicopters
  Bisták Andrej ; 010270  Hulínová Zdenka ; 010270 Neštiak Michal Gašparík Jozef ; 010270
  4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2019 : . online, [9] s., art. no. 032037
  simulačný model vrtuľníky stavebné procesy logistika
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/603/3/032037
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Optimization method of elevator selection for the realization of construction processes
  Gašparík Jozef ; 010270  Szalayová Sylvia ; 010270 ALAMRO Bader I.M. ; 010270 Gašparík Marián
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 369-374
  building construction elevator selection
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Systémy řízení kvality
  Gašparík Jozef ; 010270  Kovářová Barbora
  Prvé
  Brno VUT v Brne-, nakladatelství VUTIUM Brno 2019 . - 107
  ISBN 978-80-214-5792-8

  monografia
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 10. Příprava a realizace staveb
  Gašparík Jozef ; 010270  Jarský Čeněk Musil František Motyčka Vít Kovářová Barbora
  Druhé prepracované a doplnené vydanie
  Brno Akademické nakladatelství CERM 2019 . - 348
  ISBN 978-80-7204-994-3

  monografia
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha