Výsledky vyhľadávania

 1. Metrológia
  Borovička Milan ; M160  Janáč Alexander ; M3000 Görög Augustín ; M3000
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 120 s
  ISBN 80-227-2198-0
  metrológia
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF10120
  kniha

  kniha

 2. Poradenstvo a outsourcing v marketingu
  Daňo Ferdinand  Hanuláková Eva Vokounová Dana
  1. vyd
  Bratislava : Ekonóm, 2005 . - 161 s
  ISBN 80-225-2109-4
  marketing
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 3. Distribučný manažment
  Daňo Ferdinand 
  1. vyd.
  Hronský Beňadik : NETRI, 2003 . - 195 s
  ISBN 80-968904-1-7
  manažment
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 4. Vyhodnocovanie medzilaboratórnych porovnávacích meraní
  Horníková Adriana 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2002 . - 99 s
  merania
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0001
  kniha

  kniha

 5. Evaluation of Inter - laboratory Comparison in Measurement
  Horníková Adriana 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2002 . - 99 s
  merania
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0001
  kniha

  kniha

 6. Snímače a prevodníky
  Šturcel Ján ; E1110 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 262 s
  ISBN 80-227-1712-6
  meracie prístroje
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI65105
  SJF0100
  MTF4100
  kniha

  kniha

 7. Modely merania pri zabezpečovaní kvality
  Palenčár Rudolf ; J110 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1998 . - 138 s
  ISBN 80-227-1170-5
  metódy merania
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF8200
  kniha

  kniha

 8. Stratégia distribučnej politiky a manažment : Štruktúra, priority, tendencie
  Daňo Ferdinand  Richterová Kornélia
  Bratislava : Sprint, 1997 . - 191 s
  ISBN 80-88848-14-8
  Management
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Úvod do logistiky / [aut.]Kristína Viestová, Elena Labská, Ferdinand Daňo
  Viestová Kristína  Labská Elena Daňo Ferdinand
  1.vyd.
  Bratislava : Vysoká škola ekonomická, Bratislava, 1991 . - 156 s
  ISBN 08-225-0304-5
  logistika
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 10. Úvod do logistiky / [aut.]Viestová,Kristína, Labská,Elena, Daňo,Ferdinand
  Viestová Kristína  Labská Elena Daňo Ferdinand
  Bratislava : Vysoká škola ekonomická, Bratislava, 1991 . - 156 s : Tab.,lit
  ISBN 80-225-0304-5
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0003
  kniha

  kniha