Výsledky vyhľadávania

 1. The architecture of manufacturing process / aut. Jan Kudláček, Natalya Dmitrieva, Svetlana Firsova, Ľudmila Hurajová, Mária Tóthová, Vanesa Prajová
  Kudláček Jan  Dmitrieva Natalya Firsova Svetlana Hurajová Ľudmila ; 060100 Tóthová Mária ; 066000 Prajová Vanesa ; 064000
  ICETA 2017 : . CD-ROM, s. 221-226
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040781822&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The+architecture+of+manufacturing+process&st2=Kudlacek&sid=98ff9cdd5c7fbbfa1922fea7468ae761&sot=b&sdt=b&sl=82&s=%28TITLE-ABS-KEY%28The+architecture+of+manufacturing+process%29+AND+FIRSTAUTH%28Kudlacek%29%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Reverse and Direct Methods for Solving the Characteristic Equation / aut. Alexander Lozhkin, Pavol Božek, Vadim Lyalin, Vladimir Tarasov, Mária Tóthová, Sultanov Ravil
  Lozhkin Alexander  Božek Pavol ; 066000 Lyalin Vadim Tarasov Vladimir Tóthová Mária ; 066000 Ravil Sultanov
  AIP Conference Proceedings . Vol. 1738. International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015), 22. - 28. 09. 2015, Rhodes, Greece, (2016), s. 480140-1 - 480140-4
  diuedonne symmetries set theory universal algebra
  http://scitation.aip.org/docserver/fulltext/aip/proceeding/aipcp/1738/10.1063/1.4954935/1.4954935.pdf?expires=1466411295&id=id&accname=guest&checksum=7369AA71188D54333813B69B2DD60E6E
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Digital Human Models / aut. Vanesa Prajová, Mária Tóthová
  Prajová Vanesa ; 064000  Tóthová Mária ; 066000
  Technological Forum 2015 : . S. 237-239
  ergonomics software models
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Systém zvyšovania bezpečnosti priechodnosti tunelov : prihláška úžitkového vzoru č. 63-2014, dátum podania prihlášky: 15.5.2014, dátum zverejnenia prihlášky: 2.10.2015, Vestník ÚPV SR č. 10/2015 . Úžitkový vzor č. 7363, dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 26.01.2016, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 01.03.2016, stav: zapísaný, právny stav zapísaného UV: platný / aut. Pavol Božek, Elena Pivarčiová, Peter Trebuňa, Igor Halenár, Mária Tóthová, René Harťanský, Rastislav Pirnik, Vojtech Šimák
  Božek Pavol ; 066000  Pivarčiová Elena Trebuňa Peter Halenár Igor ; 066000 Tóthová Mária ; 066000 Harťanský René ; 034000 Pirnik Rastislav Šimák Vojtech
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015 . - 4 s.
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=642506
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 5. The automorphism and the characteristic equation / aut. Alexander Lozhkin, Vadim Lyalin, Vladimir Tarasov, Pavol Božek, Mária Tóthová
  Lozhkin Alexander  Lyalin Vadim Tarasov Vladimir Božek Pavol ; 066000 Tóthová Mária ; 066000
  12th International conference on Geometry and Applications. 1 - 5 september 2015, Varna, Bulgaria . S. 18
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 6. ICT for learning and teaching development at Slovak university of technology / aut. Gabriela Chmelíková, Mária Tóthová
  Chmelíková Gabriela ; 060100  Tóthová Mária ; 066000
  EDULEARN15 Proceedings : . DVD-ROM, S. 7560-7565
  ICT education presentation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Matematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentu
  Tóthová Mária ; M6000  Kotianová Janette ; M6000 Holý Dušan (rec.) Palumbíny Oleg ; M6000 (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress 2015 . - 204 s.
  ISBN 978-80-8096-227-2
  matematické metódy plánovania experiment
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Systém zvyšovania bezpečnosti priechodnosti tunelov. Prihláška patentu č. 28-2014, dátum podania: 14.04.2014, dátum zverejnenia: 03.11.2015, stav: prihláška zverejnená
  Božek Pavol ; 066000  Pivarčiová Elena Trebuňa Peter Halenár Igor ; 066000 Tóthová Mária ; 066000 Harťanský René ; 034000 Pirnik Rastislav Šimák Vojtech
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014 . - 4 s.
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=p&puv_id=632220
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 9. Tvorba interaktívnej multimediálnej učebnice "Mechatronika" pre stredné odborné školy Projekt č. 003STU-4/2012. Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu Kega / aut. Igor Halenár, Pavol Božek, Eduard Nemlaha, Mária Tóthová, Gabriela Chmelíková, Pavol Bezák, Vanesa Prajová, Peter Szabó, Karol Hatiar, Zuzana Hrdličková, Martin Ondriga, Milan Buchel, Kamil Trnka, Marek Kňažík, Ľubomír Naščák, Oto Barborák
  Halenár Igor ; M6000  Božek Pavol ; M6000 Nemlaha Eduard ; M6000 Tóthová Mária ; M6000 Chmelíková Gabriela ; M0100 Bezák Pavol ; M6000 Prajová Vanesa ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Hatiar Karol ; M4000 Hrdličková Zuzana ; M330 Ondriga Martin ; M6000 Buchel Milan ; M6000 Trnka Kamil ; M6000 Kňažík Marek ; M6000 Naščák Ľubomír Barborák Oto
  Trnava STU MTF 2014 . - 26 s.
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 10. Enhancing the reliability of mechanical systems
  Božek Pavol ; M6000  Tóthová Mária ; M6000
  Energetika 2014 : . CD-ROM, p. [3]
  Automatic control systems reference data
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok