Výsledky vyhľadávania

 1. Catalytic properties of industrial wastes
  Soldán Maroš ; M5000  Čaplovič Ľubomír ; M1000 Soldánová Zuzana ; M390 Balog Karol ; M5000
  Mineral resources and environment : . s.[6]
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Kvantifikácia emisií do ovzdušia v podniku Holcim Slovensko a.s.
  Soldán Maroš ; M5000  Soldánová Zuzana ; M390
  Nové trendy v technike ochrany ovzdušia : . s.113-116
  kvantifikácia monitorovanie emisie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Využitie katalytických vlastností priemyselných odpadov
  Soldán Maroš ; M5000  Soldánová Zuzana ; M390 Čaplovič Ľubomír ; M1000
  Polygrafia Academica 2010 : . s.151-156
  odpady priemyselné
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Nakladanie s vybranými druhmi odpadov v PSA Peugeot Citroën Slovakia
  Malovcová Monika  Soldánová Zuzana (škol.) ; M390
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  kompostovanie biologicky rozložiteľný odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72999
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Hodnotenie katalytických vlastností červeného kalu pri ozonizácii farbív
  Soldánová Zuzana ; M390  Čaplovič Ľubomír ; M1000 Soldán Maroš ; M5000
  Waste Forum [elektronický zdroj] . Č. 1 (2010), s.43-50
  červený kal katalýza ozonizácia
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Štúdium kinetiky adsorpcie CrVI červeným kalom a lúžencom
  Soldánová Zuzana ; M390  Soldán Maroš ; M5000 Čaplovič Ľubomír ; M1000
  Waste Forum [elektronický zdroj] . Č. 2 (2009), s.58-64
  adsorpcia chróm
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Návrh komunitného kompostoviska ako spôsobu riešenia problému nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi
  Soldán Maroš ; M5000  Hluchová Barbora Soldánová Zuzana ; M390
  TOP 2009. Technika ochrany prostredia : . s.429-435
  bioodpad kompostovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Emisie zo spaľovne nebezpečného odpadu
  Soldán Maroš ; M5000  Hostin Stanislav ; M390 Soldánová Zuzana ; M390 Michalíková Anna ; M5000
  Nové trendy v technike ochrany ovzdušia : . s.82-85
  odpad spaľovanie emisie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Monitorovanie skládkového plynu na vybranej skládke odpadov a jeho vplyv na životné prostredie
  Soldán Maroš ; M5000  Bátorová Renáta Soldánová Zuzana ; M390
  Technika a technológie v odpadovom hospodárstve 2009 : . s.168-172
  odpad skládkový plyn životné prostredie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. 10.Odpady

  Odpady
  Soldánová Zuzana ; M390 
  1. vyd
  Trnava : Tlačové štúdio Váry, 2009 . - 34 s
  ISBN 978-80-89422-04-3
  odpady recyklácia
  brožúra
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3100
  kniha

  kniha