Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 [elektronický zdroj] International scientific conference. Current problems of the corporate sector 2016. 5.-6. May 2016, Bratislava / ed. Štefan Majtán ; rec. Elena Fetisovová, Alena Tršťanská
  Majtán, Štefan, (ed.) Fetisovová, Elena (rec.) Tršťanská, Alena (rec.)
  International scientific conference. Current problems of the corporate sector 2016 5.6. May, 2016 Bratislava
  1. vyd
  Bratislava Ekonóm 2016 . - online
  ISBN 978-80-225-4245-6
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 2. Garni Hotel*** - Dunajská ul., Bratislava
  Tumová Barbora ; A  Majtán Štefan (škol.) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design hotel design projekt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=5497
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Garni Hotel*** - Dunajská ul., Bratislava
  Troligová Mária ; A  Majtán Štefan (škol.) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design horizontálnosť balkóny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=5496
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Tenisový klub s reštauráciou - Pri Habánskom mlyne
  Trebichalská Nikoleta ; A  Majtán Štefan (škol.) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design reštaurácia tenisový klub
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=5094
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Agroturistická farma s chovom oviec ako aktivita rozvoja vidieka
  Majtán Štefan ; A1110 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka VII. : . s.89-95
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Revitalizácia poľnohospodárskych malovýrobných zariadení vo vidieckom prostredí a ich architektonické riešenie
  Majtán Štefan ; A1110 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka VIII. : . s.108-114
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The Ultimate CSS Reference
  Olsson Tommy  O´Brien Paul
  1. vyd.
  SitePoint, 2008 . - 420 s
  ISBN 978-0-9802858-5-7
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. 8.CSS

  CSS : Vuužijte kaskádové styly naplno!
  Wyke-Smith Charles 
  1. vyd.
  Brno : Computer Press, 2006 . - 253 s
  ISBN 80-251-1297-7
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  CSS

  kniha

 9. Rímskokatolícky kostol narodenia Panny Márie, Vígľaš
  Majtán Štefan ; A1110 
  Eurostav . Roč.11, č.8 (2005), s.39-42
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Revitalizácia poľnohospodárskych malovýrobných zariadení vo vidieckom prostredí
  Majtán Štefan ; A1110 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka III. : . s.101-109
  malovýroba revitalizácia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok