Výsledky vyhľadávania

 1. Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie / aut. Iveta Ondrejkovičová, Dušan Berkeš, Paula Brandeburová, Denisa Cagardová, Pavla Hájovská, Aleš Ház, Svetlana Hrouzková, Mário Izakovič, Viera Jančovičová, Marián Janek, Erik Klein, Vladimír Lukeš, Tomáš Mackuľak, Martina Machková, Lucia Minarovičová, Andrea Škulcová, Daniela Šmogrovičová, Katarína Vizárová
  Ondrejkovičová Iveta ; 042190  Berkeš Dušan ; 048140 Brandeburová Paula ; 042120 Cagardová Denisa ; 045280 Hájovská Pavla ; 049160 Ház Aleš ; 049380 Hrouzková Svetlana ; 041000 Izakovič Mário ; 042190 Jančovičová Viera ; 049160 Janek Marián ; 042110 Klein Erik ; 045210 Lukeš Vladimír ; 045280 Mackuľak Tomáš ; 046290 Machková Martina ; 041000 Minarovičová Lucia ; 040250 Škulcová Andrea ; 046290 Šmogrovičová Daniela ; 044000 Vizárová Katarína ; 049380
  Bratislava, FCHPT STU, 2020 . - 185 s.
  ISBN 978-80-8208-043-1
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Synthesis and structure of iron complexes, chloride and perchlorate salts with [mpcH]+ cation (mpc = methyl-3-pyridylcarbamate) / aut. Mário Izakovič, Zuzana Lukačovičová, Iveta Ondrejkovičová, Marian Koman, Ján Moncoľ
  Izakovič Mário ; 042190  Lukačovičová Zuzana Ondrejkovičová Iveta ; 042190 Koman Marian ; 042190 Moncoľ Ján ; 042190
  Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry . S. 47-47
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Fytochemické látky a ich vplyv na zdravie / aut. Mário Izakovič
  Izakovič Mário ; 042190 
  Chemické látky a zdravie / . S. 69-88
  článok zo zborníka
  ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 4. Chémia a svetlo / aut. Mário Izakovič
  Izakovič Mário ; 042190 
  Odhalené tajomstvá chémie / . S. 417-434
  článok zo zborníka
  BBB - Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 5. Komplexné zlúčeniny mangánu so Schiffovými zásadami salenového typu
  Neuwirthová Laura ; 042190  Izakovič Mario ; 042190 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 05.06.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131848
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. 4-aminoantipyrínové Schiffove zásadady a ich komplexné zlúčeniny s kobaltom
  Maslíková Anna ; 042190  Izakovič Mario ; 042190 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101814
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Štúdium komplexných zlúčenín kobaltu so 4-aminoantipyrínovými Schiffovými zásadami
  Hakošová Simona ; 042190  Izakovič Mario ; 042190 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118716
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Praktikum z anorganickej chémie / aut. Iveta Ondrejkovičová, Mário Izakovič, Anna Mašlejová, Blažena Papánková, Miroslav Tatarko ; rec. Mária Kohútová, Jozef Tatiersky, Zuzana Vargová
  Ondrejkovičová Iveta ; 042190  Izakovič Mário ; 042190 Mašlejová Anna ; 042190 Papánková Blažena ; 042190 Tatarko Miroslav ; 042190 Kohútová Mária (rec.) Tatiersky Jozef (rec.) Vargová Zuzana (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava FCHPT STU v Bratislave 2017 . - 324 s.
  ISBN 978-80-89597-69-7
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 9. Materiály a technológie pre budúcnosť / aut. Iveta Ondrejkovičová, Ľuboš Bača, Monika Bakošová, Pavol Daučík, Elena Hájeková, Mário Izakovič, Viera Khunová, Juraj Oravec, Ján Šajbidor, Peter Šimko, Anna Vasičkaninová, Katarína Vizárová
  Ondrejkovičová Iveta ; 042190  Bača Ľuboš ; 042110 Bakošová Monika ; 047220 Daučík Pavol ; 048130 Hájeková Elena ; 048130 Izakovič Mário ; 042190 Khunová Viera ; 049370 Oravec Juraj ; 047220 Šajbidor Ján ; 044000 Šimko Peter ; 040250 Vasičkaninová Anna ; 047220 Vizárová Katarína ; 049380 Gál Lukáš ; 049160 (rec.) Kaliňáková Barbora ; 043000 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava FCHPT STU v Bratislave 2017 . - 142 s.
  ISBN 978-80-89597-66-6
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 10. Structurally diverse and phase transitions of manganese(III)-salen complexes / aut. Ján Moncoľ, Mário Izakovič
  Moncoľ Ján ; 042190  Izakovič Mário ; 042190
  Acta crystallographica Section A : . Vol. A73, (2017), s. C1240
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok