Výsledky vyhľadávania

 1. Zhodnocovanie odpadových materiálov prostredníctvom ich termického rozkladu
  Nagy Karol ; 046230  Steltenpohl Pavol ; 046230 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150779
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Návrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadla
  Rapčanová Erika ; 046230  Steltenpohl Pavol ; 046230 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141811
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Delenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciou
  Holečková Anna ; 046230  Steltenpohl Pavol ; 046230 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135854
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Charakterizácia vybraných zložiek tuhého odpadu
  Svajčiak Peter ; 046230  Steltenpohl Pavol ; 046230 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150805
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Acetone-Methanol Mixture Separation by Extractive Distillation Using 1-Allyl-3-Methylimidazolium Chloride / aut. Elena Graczová, Monika Vavrušová, Pavol Steltenpohl
  Graczová Elena ; 046230  Vavrušová Monika Steltenpohl Pavol ; 046230
  Chemical Engineering Transactions : . S. 457-462
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. tert-Butanol-water mixture separation by extractive distillation: Application of experimental data in process simulations / aut. Elena Graczová, Branislav Šulgan, Pavol Steltenpohl
  Graczová Elena ; 046230  Šulgan Branislav ; 046230 Steltenpohl Pavol ; 046230
  Separation and Purification Technology . Vol. 251, (2020), s. [1-14], art. no. 116968
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Vplyv reakčných podmienok na zloženie splodín pri rozklade produktov splynovania odpadných materiálov
  Ťapuš Jozef ; 046000  Steltenpohl Pavol ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143068
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. CO2 capture in a multistage adsorption equipment
  Holásek Tomáš ; 046000  Steltenpohl Pavol ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143172
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Porovnanie rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadla
  Erteľová Katarína ; 046230  Steltenpohl Pavol ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135851
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou
  Tkáčová Kristína ; 046230  Steltenpohl Pavol ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127220
  bakalárska práca
  kniha

  kniha