Výsledky vyhľadávania

 1. Fabrication, structure and luminescent study of rare-earth-co-doped sol.gel silica glasses / aut. Irina Sulym, Peter Veteška, Anton Gatial, Róbert Klement, M Borysenko, Marián Janek, Anton Sternik, A Derylo-Marcewska
  Sulym Irina  Veteška Peter ; 042110 Gatial Anton ; 045210 Klement Róbert Borysenko M. Janek Marián ; 042110 Sternik Anton Derylo-Marcewska A.
  Sisecam International Glass Conference . S. 157-157
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 2. Conformational studies of 3-cyclopropylaminomethylene-pentane-2,4-dione using vibrational and NMR spectra, and ab initio calculations / aut. Anton Gatial, Peter Herich, Viktor Milata, Michal Šoral
  Gatial Anton ; 045210  Herich Peter ; 045210 Milata Viktor ; 048140 Šoral Michal ; 040630
  XXXIVth European Congress on Molecular Spectroscopy : . S. 135
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. UP-conversion induced luminescence in Er3+/Yb3+ CO-doped zirconate ceramics / aut. E Trusová, Róbert Klement, Ľuboš Bača, K Podbolotov, Peter Veteška, Anton Gatial, Yurily Halahovets, Marián Janek
  Trusová E.  Klement Róbert Bača Ľuboš ; 042110 Podbolotov K. Veteška Peter ; 042110 Gatial Anton ; 045210 Halahovets Yurily Janek Marián ; 042110
  Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glasses, 29.-31.10.2018, Stará Lesná, Slovensko : . S. 18-23
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Fabrication and spectroscopic investigations of sol-gel quartz glasses co-doped with Er3+/Yb3+ ions
  Sulym I.  Veteška Peter ; 042110 Gatial Anton ; 045210 Klement Róbert Borysenko M. Janek Marián ; 042110
  5th International Conference on Rare Earth Materials (REMAT 2018), 16.-18.5.2018, Wroclaw : . S. 40
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Conformational studies of 3-[(2,2-dimethylhydrazinyl)methylene]- pentane-2,4-dione using vibrational and NMR spectra, X-ray analysis and ab initio calculations / aut. Anton Gatial, Peter Herich, Denisa Tarabová, Viktor Milata, Nadežda Prónayová
  Gatial Anton ; 045210  Herich Peter ; 045210 Tarabová Denisa Milata Viktor ; 048140 Prónayová Nadežda ; 040630
  Journal of Molecular Structure . Vol. 1140, Sp. Iss. (2017), s. 163-172
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Comparison of the conformational behavior of 3-(methylaminomethylene)-pentane-2,4-dione (MAMP) and 3-(dimethylaminomethylene)-pentane-2,4-dione (DMAMP) using vibrational and NMR spectra and ab initio calculations / aut. Anton Gatial, Martin Gróf, Viktor Milata, Nadežda Prónayová, Peter Herich
  Gatial Anton ; 045210  Gróf Martin Milata Viktor ; 048140 Prónayová Nadežda ; 040630 Herich Peter ; 045210
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 . S. 329
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Conformational studies of 3-[(2,2-dimethylhydrazinyl)methylene]-pentane-2,4-dione using vibrational and NMR spectra, and ab initio calculations / aut. Anton Gatial, Peter Herich, Denisa Tarabová, Viktor Milata, Nadežda Prónayová
  Gatial Anton ; 045210  Herich Peter ; 045210 Tarabová Denisa Milata Viktor ; 048140 Prónayová Nadežda ; 040630
  33rd European Congress on Molecular Spectroscopy (EUCMOS 2016), Szeged, Hungary, 30 July - 4 August 2016 : . S. [1]
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave po komplexnej akreditácii / aut. Monika Bakošová, Anton Gatial
  Bakošová Monika ; 047220  Gatial Anton ; 045210
  ChemZi : . Roč. 12, č. 1 (2016), s. 23
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 9. Isomerizational and conformational study of 3-fluorophenylamino-2-acetyl propenenitrile (FPAAPN) / aut. Anton Gatial, Sandra Dorotíková, Kristína Plevová, Viktor Milata, Nadežda Prónayová, Pavel Matějka
  Gatial Anton ; 045210  Dorotíková Sandra ; 045210 Plevová Kristína ; 048140 Milata Viktor ; 048140 Prónayová Nadežda ; 041630 Matějka Pavel
  Journal of Molecular Structure . Vol. 1090, Sp.iss. (2015), s. 112-120
  http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&SID=V2gor3rBqFfCJOcaCOl&UT=WOS%3A000352678700019&SrcApp=Alerting&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&Init=Yes&SrcAuth=Alerting&Func=Frame&customersID=Alerting&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Čo robíme vďaka SIVVP na ÚFCHaCHF FCHPT STU / aut. Stanislav Biskupič, Martin Breza, Lukáš Bučinský, Sandra Dorotíková, Anton Gatial, Lenka Kucková, Michal Malček, Vladimír Lukeš, Vladimír Sládek
  Biskupič Stanislav ; 045210  Breza Martin ; 045210 Bučinský Lukáš ; 045280 Dorotíková Sandra ; 045210 Gatial Anton ; 045210 Kucková Lenka ; 045210 Malček Michal ; 045280 Lukeš Vladimír ; 045280 Sládek Vladimír ; 045280
  HPC FOCUS . Roč. 2, (2015), s. 48-57
  http://www.vs.sav.sk/?section=materials&sub=magazine_list
  článok z periodika
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok