Výsledky vyhľadávania

 1. Development of analytical methods for investigation of low levels of xenobiotics in complex matrices
  Zichová Silvia ; 041000  Hrouzková Svetlana ; 041000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.08.2020 ; Študijný odbor : chémia ; Študijný program : D-ACH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136568
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Využitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii toxických látok v environmentálnych vzorkách
  Korčoková Laura ; 041000  Hrouzková Svetlana ; 041000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141914
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Stanovenie trinitrotoluénu plynovou chromatografiou
  Lelkesová Tímea ; 041000  Hrouzková Svetlana ; 041000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144950
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Extrakcia vybraných nitroaromatických látok mikroextrakciou sorbentom naplneným v ihle striekačky s následnou plynovou chromatografiou
  Štulajterová Martina ; 041000  Hrouzková Svetlana ; 041000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158102
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Impact of „slight“ pasteurization and storage on the volatiles of industrially produced orange juice with pulp / aut. Filip Dimitrov, Emil Kolek, Jana Sádecká, Svetlana Hrouzková
  Dimitrov Filip  Kolek Emil Sádecká Jana Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie . S. 51-52
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Optimalizácia SPME v spojení s GC MS/ MS na stanovenie cypermetrínu v chemických postrekoch / aut. Nikola Kurucová, Agneša Szarka, Svetlana Hrouzková, Francisco Javier Arrebola Liébanas
  Kurucová Nikola ; 040000  Szarka Agneša ; 041000 Hrouzková Svetlana ; 041000 Arrebola Liébanas Francisco Javier
  Studentská konference Chemie je život : . S. 58-59
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Fosfatidyletanol: biomarker pre sledovanie alkoholizmu a abstinencie / aut. Martina Machková, Svetlana Hrouzková
  Machková Martina ; 041000  Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie . S. 117-118
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Sample matrix influence on microdrop hold-up in single drop microextraction / aut. Nikola Kubasová, Silvia Zichová, Adriana Brisudová, Svetlana Hrouzková
  Kubasová Nikola ; 040000  Zichová Silvia ; 041000 Brisudová Adriana Hrouzková Svetlana ; 041000
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 13, iss. 1 (2020), s. 19-25
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. Vývoj automatizovanej metódy na stanovenie vysokej koncentrácie cypermetrínu pomocou spojení SPME a GC-MS/MS / aut. Nikola Kurucová, Agneša Szarka, Svetlana Hrouzková, Francisco Javier Arrebola Liébanas
  Kurucová Nikola ; 040000  Szarka Agneša ; 041000 Hrouzková Svetlana ; 041000 Arrebola Liébanas Francisco Javier
  Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 . S. [1-2], art. no. 2052
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie / aut. Iveta Ondrejkovičová, Dušan Berkeš, Paula Brandeburová, Denisa Cagardová, Pavla Hájovská, Aleš Ház, Svetlana Hrouzková, Mário Izakovič, Viera Jančovičová, Marián Janek, Erik Klein, Vladimír Lukeš, Tomáš Mackuľak, Martina Machková, Lucia Minarovičová, Andrea Škulcová, Daniela Šmogrovičová, Katarína Vizárová
  Ondrejkovičová Iveta ; 042190  Berkeš Dušan ; 048140 Brandeburová Paula ; 042120 Cagardová Denisa ; 045280 Hájovská Pavla ; 049160 Ház Aleš ; 049380 Hrouzková Svetlana ; 041000 Izakovič Mário ; 042190 Jančovičová Viera ; 049160 Janek Marián ; 042110 Klein Erik ; 045210 Lukeš Vladimír ; 045280 Mackuľak Tomáš ; 046290 Machková Martina ; 041000 Minarovičová Lucia ; 040250 Škulcová Andrea ; 046290 Šmogrovičová Daniela ; 044000 Vizárová Katarína ; 049380
  Bratislava, FCHPT STU, 2020 . - 185 s.
  ISBN 978-80-8208-043-1
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha