Výsledky vyhľadávania

 1. STU vyvíja nové metódy analýzy pesticídov / aut. Mária Rusnáková, Ján Hrouzek, Svetlana Hrouzková
  Rusnáková Mária ; 040000  Hrouzek Ján ; 040000 Hrouzková Svetlana ; 041000
  Včelár : . Roč. 96, č. 2 (2022), s. 57-57
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Evaluation of the Matrix Effects in Herbal-Based Potions in Pesticide Residues Analysis by Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Followed by Gas Chromatography-Mass Spectrometry / aut. Agneša Szarka, Nikola Kurucová, Svetlana Hrouzková
  Szarka Agneša ; 041000  Kurucová Nikola Hrouzková Svetlana ; 041000
  Analytical and Bioanalytical Chemistry Research . Vol. 9, iss. 3 (2022), s. 269-280
  Matrix effects Matrix factor Herbal potions Pesticides GC-MS
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. GC–MS methods for the evaluation of the performance of electrochemical water treatment for the degradation of pollutants from paint industry effluents / aut. Agneša Szarka, Nicolette Viktoryová, Gabriel Horváth, Zsolt Szalay, František Šimo, Svetlana Hrouzková
  Szarka Agneša ; 041000  Viktoryová Nicolette ; 041000 Horváth Gabriel Szalay Zsolt Šimo František Hrouzková Svetlana ; 041000
  Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly : . Vol. 153, 12 January (2022), s. 161–169
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. Stanovenie rezíduí pesticídov vo vzorkách podzemných vôd metódou on-line SPE-LC-MS/MS / aut. Ivana Lemak, Zuzana Keršňáková, Daniela Mackových, Svetlana Hrouzková
  Lemak Ivana  Keršňáková Zuzana ; 041000 Mackových Daniela Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 55-56
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Voľba sorbentov v kroku čistenia postupu QuEChERS v GC-MS analýze vzoriek včiel / aut. Martina Micháliková, Agneša Szarka, Svetlana Hrouzková
  Micháliková Martina  Szarka Agneša ; 041000 Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 63-64
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Sledovanie nitroaromatických látok v environmentálnych vzorkách s využitím chromatografických techník / aut. Tímea Lelkesová, Svetlana Hrouzková
  Lelkesová Tímea ; 040000  Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 53-54
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Nové trendy v príprave SPME vlákien na izoláciu pyretroidov / aut. Nikola Kurucová, Agneša Szarka, Svetlana Hrouzková
  Kurucová Nikola  Szarka Agneša ; 041000 Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 26-27
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Stanovenie butylcínových pesticídov chromatografickými metódami v environmentálnych vzorkách / aut. Ivana Blažková, Svetlana Hrouzková
  Blažková Ivana ; 040000  Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 41-42
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Stanovenie farmaceutík v podzemných vodách metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v spojení s tandemovou hmotnostnou spektrometriou / aut. Zuzana Keršňáková, Ivana Lemak, Daniela Mackových, Svetlana Hrouzková
  Keršňáková Zuzana ; 041000  Lemak Ivana Mackových Daniela Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 49-50
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Potenciál binárnych extrakčných rozpúšťadiel v mikroextrakčných technikách na izoláciu xenobiotík z rôznych typov matríc / aut. Nikola Kubasová, Svetlana Hrouzková
  Kubasová Nikola  Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 51-52
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok