Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj analytickej metódy na monitorovanie kontaminantov v priemyselnej vode z výroby farbív a lakov / aut. Nicolette Viktoryová, Agneša Szarka, Svetlana Hrouzková, Gabriel Horváth
  Viktoryová Nicolette ; 040000  Szarka Agneša ; 041000 Hrouzková Svetlana ; 041000 Horváth Gabriel
  Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci "O cenu Karla Štulíka" : . S. 143-146
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Stanovenie rezíduí pesticídov vo vzorkách podzemných vôd metódou on-line SPE-LC-MS/MS / aut. Ivana Lemak, Zuzana Keršňáková, Daniela Mackových, Svetlana Hrouzková
  Lemak Ivana  Keršňáková Zuzana ; 041000 Mackových Daniela Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 55-56
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Voľba sorbentov v kroku čistenia postupu QuEChERS v GC-MS analýze vzoriek včiel / aut. Martina Micháliková, Agneša Szarka, Svetlana Hrouzková
  Micháliková Martina  Szarka Agneša ; 041000 Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 63-64
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Sledovanie nitroaromatických látok v environmentálnych vzorkách s využitím chromatografických techník / aut. Tímea Lelkesová, Svetlana Hrouzková
  Lelkesová Tímea ; 040000  Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 53-54
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Nové trendy v príprave SPME vlákien na izoláciu pyretroidov / aut. Nikola Kurucová, Agneša Szarka, Svetlana Hrouzková
  Kurucová Nikola  Szarka Agneša ; 041000 Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 26-27
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Stanovenie butylcínových pesticídov chromatografickými metódami v environmentálnych vzorkách / aut. Ivana Blažková, Svetlana Hrouzková
  Blažková Ivana ; 040000  Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 41-42
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Stanovenie farmaceutík v podzemných vodách metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v spojení s tandemovou hmotnostnou spektrometriou / aut. Zuzana Keršňáková, Ivana Lemak, Daniela Mackových, Svetlana Hrouzková
  Keršňáková Zuzana ; 041000  Lemak Ivana Mackových Daniela Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 49-50
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Potenciál binárnych extrakčných rozpúšťadiel v mikroextrakčných technikách na izoláciu xenobiotík z rôznych typov matríc / aut. Nikola Kubasová, Svetlana Hrouzková
  Kubasová Nikola  Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 51-52
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Detekcia a stanovenie atrazínu vo vzorkách surovej a upravenej podzemnej vody / aut. Tamara Pócsová, Agneša Szarka, Ronald Zakhar, Svetlana Hrouzková
  Pócsová Tamara  Szarka Agneša ; 041000 Zakhar Ronald ; 046290 Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 65-65
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Techniky čistenia a kontrola stupňa prečistenia priemyselných odpadových vôd / aut. Nicolette Viktoryová, Agneša Szarka, Svetlana Hrouzková
  Viktoryová Nicolette  Szarka Agneša ; 041000 Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 73-74
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok