Výsledky vyhľadávania

 1. Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike : Záverečná správa - projekt 2003SP200280301, č.zmluvy 661/2003
  Katuščák Svetozár ; C9380  Bakoš Dušan ; C9370 Bukovský Vladimír Katuščák Dušan Hanus Jozef ; C9380 Rýchly J. Reháková Milena ; C9160 Vizárová Katarína ; C9380 Fikar Miroslav ; C7220 Kačík František Lehotay Jozef ; C1180 Vodný Štefan Urlandová Andrea ; A3130 Šima Jozef ; C2190 Fellner Pavel ; C2120 Tiňo Radko ; C9380 Kirschnerová Soňa ; C9380 Jablonský Michal ; C9380 Dugovič Jozef
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Porovnávacie hodnotenie účinnosti a kvality deacidifikácie lignocelulózových nosičov informácií
  Jablonský Michal ; C9380  Bajzíková Martina Holúbková Silvia ; C9380 Bukovský Vladimír Hanus Jozef ; C9380 Katuščák Svetozár ; C9380
  Knižnica . Roč. 9, č. 6-7 (2008), s.47-51
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. The Kniha Project in Slovakia
  Hanus Jozef ; C9380  Bakoš Dušan ; C9370 Vrška Milan ; C9380 Jablonský Michal ; C9380 Katuščák Svetozár ; C9380 Holúbková Silvia ; C9380 Bajzíková Martina Bukovský Vladimír Rychlý Jozef
  Durability of Paper and Writing 2 : . s.17-19
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. The Efficacy of Deacidification by Aerosols of MgO and Dolomite Microparticles : 4th Meeting on Chemistry and Life
  Holúbková Silvia ; C9380  Jablonský Michal ; C9380 Bajzíková Martina Hanus Jozef ; C9380 Rychlý Jozef Bukovský Vladimír Katuščák Svetozár ; C9380
  Chemické listy . Roč. 102 suppl. (2008), s.827-829
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Vplyv modifikácie papiera procesom SoBu na stálosť papiera : Modifikácie celulózových materiálov
  Jablonský Michal ; C9380  Holúbková Silvia ; C9380 Bukovský Vladimír
  Modifikácie celulózových materiálov, Wood Pulp and Paper WPP07, Čilistov 2007 . s.14 - 15
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Porovnávacie hodnotenia známych procesov deacidifikácie kníh : Modifikácie celulózových materiálov
  Holúbková Silvia ; C9380  Katuščák Svetozár ; C9380 Jablonský Michal ; C9380 Bukovský Vladimír
  Modifikácie celulózových materiálov, Wood Pulp and Paper WPP07, Čilistov 2007 . s.54-55
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Preventive conservation - the role of macro- and micro-environment in archives and libraries
  Hanus Jozef  Hanusová Emília Mináriková Jarmila Szabóová Zuzana Bukovský Vladimír Čeppan Michal ; C9160 Katuščák Svetozár ; C9380 Vrška Milan ; C9380
  Pre-Conference Proceedings The Final MIP Conference/2nd International Iron Gall Meeting, Newcastle upon Tyne (UK) . s.45-47
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The Progress of Ageing of Lignin-containing Paper Induced by Light and is Relation to Chemiluminescence - Temperature Runs.
  Rýchly J.  Matisová - Rýchla L. Bukovský Vladimír Pleteníková Martina Vrška Milan ; C9380
  Macromolecular Symposia . 231 (2006), s.178-192
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Light-induced Oxidation of Newsprint Sheets in a Paper. Part 2: Extent of Degradation Changes
  Bukovský Vladimír  Trnková Mária Jakubíková Zuzana
  Restaurator . 27-3 (2006), s.200-217
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Estimation of the progress of oxidative degradation of paper using chemiluminometry and standard doublefold test.
  Hanus Jozef ; C9380  Rychlý Jozef Mináriková Jarmila Matisová-Rychlá L. Katuščák Svetozár ; C9380 Vrška Milan ; C9380 Bukovský Vladimír
  Proc. Int. Conf. Durability of paper and writing. Ljubljana (Slovenia), Nov. 16-19, 2004 . s.22-23
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok