Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie hodnotenia LCA v odpadovom hospodárstve
  Škultétyová Ivona ; V280  Čermák Oskar ; V280
  Odpady . Roč. 13, č. 5 (2013), s.24-28
  enviromentálne hodnotenie environmental evaluation LCA Life Cycle Analysis odpadové hospodárstvo waste management
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Zneškodňovanie skládkového plynu s nízkym obsahom metánu
  Čermák Oskar ; V280 
  Odpady . Roč. 9, č. 2 (2009), s.3-10
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Drevo v stavebnom odpade
  Čermák Oskar ; V280 
  Znovupoužitie materiálov na stavebné účely : . s.118-123
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Odpadové hospodárstvo : Skládkový plyn
  Čermák Oskar ; V280 
  2.opr.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 134 s
  ISBN 978-80-227-3101-0
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF8110
  Odpadové hospodárstvo

  kniha

 5. Správne pripojenie stavieb na siete technického vybavenia územia
  Čermák Oskar ; V280  Čermáková Marta ; V280
  Stavba . roč.11, č.6 (2008), s.46-50
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Spracovanie zeleného odpadu - hlavné zásady a požiadavky
  Čermák Oskar ; V280 
  Vodovody,kanalizácie,odpady.Malé vodné diela.Alternatívne zdroje energie : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Životné prostredie
  Čermák Oskar ; V280  kol.
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 390 s.;obr
  ISBN 978-80-227-2958-1
  životné prostredie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR3000
  SJF0100
  SVF0130
  kniha

  kniha

 8. Odpadové hospodárstvo : Kompostovanie
  Čermák Oskar ; V280  Kebísek Marek
  1. vyd.
  Bratislava : STU, 2008 . - 149 s
  ISBN 978-80-227-2920-8
  kompostovanie odpadové hospodárstvo
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Odpadové hospodárstvo : kompostovanie
  Čermák Oskar ; V280  Kebísek Marek
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 149 s.
  ISBN 978-80-227-2920-8
  skriptá
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF4100
  kniha

  kniha

 10. Technológie premeny používaných pri sprácovaní odpadov
  Čermák Oskar ; V280 
  TOP 2008. Technika ochrany prostredia : . s.59-64
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok