Výsledky vyhľadávania

 1. Posudzovanie hydraulickej kapacity stôk a objektov jednotnej stokovej sústavy
  Rusnák Dušan ; V280 
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . s.112-119
  hydraulic capacity hydraulická kapacita plán obnovy priepad recovery plan spillway
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Návrh stokovej siete v obci Kvačany
  Novák Peter ; V  Rusnák Dušan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  sewage sewer system stoková sieť kanalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80304
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Posúdenie hydraulickej kapacity stokovej siete mesta Hanušovce nad Topľou
  Urban Jozef ; V220  Rusnák Dušan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering capacity waste kapacita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95086
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Protipovodňová ochrana kanalizačného systému
  Molnárová Lenka ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  12. Zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda. : . s.179-188
  flood protection protipovodňová ochrana sewer network stoková sieť WWTP
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Infiltrácia podzemných vôd do stôk ako dôsledok povodňového stavu
  Molnárová Lenka ; V280  Rusnák Dušan ; V280 Stanko Štefan ; V280
  12. Zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda. : . s.195-201
  groundwater infiltration infiltrácia podzemných vôd sewer network stoková sieť WWTP
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Evaluation of structural conditions of sewer system city Holíč as a basis for the preparation of rehabilitation plan
  Bronišová Monika ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  "Ovidius" University Annals of Constanta . Vol. 15, iss. 15 (2013), s. 203-210
  plán obnovy stôk plan of rehabilitation of sewers sewer system stoková sieť
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Posudzovanie hydraulickej kapacity stôk jednotnej sústavy a objektov odľahčovacích komôr podľa odporúčaní technických noriem
  Rusnák Dušan ; V280 
  Městské vody - Urban water 2013 : . s.251-256
  hydraulic capacity hydraulická kapacita odľahčovacie komory oveflow chamber sewer system stoková sieť
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : Zborník prednášok a posterov 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské, SR, 14.-16.10.2013
  Kozáková Katarína (ed.)  Mihalíková Mária (ed.) Srnková Magdaléna (ed.) Belica Peter (rec.) Rusnák Dušan (rec.) ; V280 Šumná Júlia (rec.)
  Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2013 . - 355 s
  ISBN 978-80-89062-94-2
  zborník
  (18) - článok
  kniha

  kniha

 9. Štúdia odkanalizovania lokality Nižná Šebastová
  Polakovičová Lýdia ; V  Rusnák Dušan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering wastewater environment environment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91869
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Optimalizácia prevádzky kanalizačných čerpacích staníc obcí Trnávka a Bučuháza
  Chabaľ Lukáš ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  Odpadové vody 2012 : . s.24-29
  infiltrácia dažďových vôd infiltration of rainwater kanalizačná čerpacia stanica sewage pumping station sewage waste water splašková odpadová voda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok