Výsledky vyhľadávania

 1. Static design of the roof structure of a long-span airport building
  Koziakis Lazaros ; 010250  Dický Jozef (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-CExA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159806
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Analysis of a structure rested on elastic foundation
  Krausz Roland ; 010250  Dický Jozef (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-CE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138462
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Analýza konštrukcií aplikáciou numerických metód
  Strigáč Viktor ; 010250  Dický Jozef (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146072
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Interaction between upper building and elastic foundation
  Aktas Hasan ; 010250  Dický Jozef ; 010250 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-CExA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139526
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Konštrukčná optimalizácia nosníka
  Lompart Erik ; 010250  Dický Jozef ; 010250 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136775
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Stabilita rámových konštrukcií
  Belán Matej ; 010250  Dický Jozef ; 010250 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136767
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Analýza tenkostenných prútov pomocou metódy prenosových matíc
  Šimo Michael ; 010250  Dický Jozef ; 010250 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124773
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Statická štúdia rozhľadne a chodníka v korunách stromov
  Schieber Matej ; 010250  Dický Jozef ; 010250 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124770
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Analysis of the thin walled beams using the transfer matrix method
  Iakovakis Apostolos ; 010250  Dický Jozef ; 010250 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-CExA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131543
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Analysis of the thin walled beams using the matrix displacement method
  Iakovakis Evangelos ; 010250  Dický Jozef ; 010250 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-CExA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131540
  bakalárska práca
  kniha

  kniha