Výsledky vyhľadávania

 1. Design of a foundation of a high-rise building in Bratislava
  Súľovská Monika ; 010150  Turček Peter Stacho Jakub ; 010150
  Proceedings of the XVII ECSMGE-2019. Geotechnical Engineering, foundation of the future : . [8] s.
  serviceability limit state settlement consolidation of soil
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Porucha dunajskej ochrannej hrádze pri Gabčíkove
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150 Ondrášik Martin ; 010150 Kopecký Miloslav ; 010150 Brček Martin ; 010150
  Vplyv stavebných konštrukcií na prírodné prostredie : . CD-ROM, s. 270-277
  stabilita hrádze a podložia prúdová injektáž sanačné opatrenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Prognóza sadania Nivy Tower
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150 Dobrovolský Ján Skyba Oldřich
  Konstrukce . Roč. 18, č. 5 (2019), s. 84-87
  sadanie základu nerovnomerné sadanie konsolidácia podložia
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Návrh protipožiarnej nádrže
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150 Ravinger Roman
  Zakladanie stavieb 2019 : . USB kľúč, s. 31-43
  zárez stabilita svahu stabilizačné opatrenia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Zlepšenie podložia priemyselného parku štrkovými piliermi
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150
  Statika stavieb 2019 : . S. 55-62
  štrkové piliere zlepšovanie vlastností zemín hĺbkové vibračné zhutňovanie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Návrh založenia mostného pylónu v Komárne
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150
  Zakládání staveb - Brno 2019 : . s. 133-138
  geologické pomery pod dnom Dunaja model podložia návrh pilót
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Návrh ohrádzky pre mostný pilier v Komárne
  Súľovská Monika ; 010150  Stacho Jakub ; 010150 Turček Peter
  Zakládání staveb - Brno 2019 : . S. 125-132
  ohrádzka štetovnicová stena zaťažovacie stavy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Rekonštrukcia historickej budovy v Bratislave
  Súľovská Monika ; 010150  Turček Peter ; 010150
  Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2018 : . S. 127-132
  rekonštrukcia podchytávanie prúdová injektáž
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Nadmerné priesaky do stavebnej jamy
  Turček Peter ; 010150  Súľovská Monika ; 010150
  Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2018 : . S. 166-171
  prítoky do stavebnej jamy priepustnosť pilótových stien zaťažovacie skúšky pilót
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Overenie votknutia podzemnej steny do neogénneho podložia
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150
  Polní geotechnické metody 2018 : . S. 19-24
  podzemné steny priepustnosť neogénnych zemín prítoky do stavebnej jamy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok