Výsledky vyhľadávania

 1. Posúdenie vplyvu opevnenia koryta na tvorbu výmoľov pod haťou VD Hričov na výsekovom hydraulickom modeli
  Pavúček Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 64, č. 1-2 (2021), s. 28-34
  výmoľ fyzikálny model vodné dielo
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Analyzing the impact of intake structure on the flow at low pressure SHPP / aut. Lucia Bytčanková, Ján Rumann, Peter Dušička
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 16, no. 1 (2021), s. 114-119
  článok z periodika
  článok

  článok

 3. The impact of hydropeaking on sediment transport
  Buček Daniel ; 010000  Orfánus Martin ; 010170 Dušička Peter ; 010170 Šulek Peter ; 010170
  Pollack Periodica : . 16, 1 (2021), 120-125
  hydropeaking hydropower plant sediment transport numerical model
  https://doi.org/10.1556/606.2020.00176
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Analyzing the impact of intake structure on the flow at low pressure SHPP
  Bytčanková Lucia ; 010000  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 16, no. 1 (2021), s. 114-119
  hydropower small hydropower plant intake structure numerical modeling flow homogeneity
  https://akjournals.com/view/journals/606/16/1/article-p114.xml?rskey=HzeoKd&result=1
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Hydraulic modelling of riverbed embankment under the Hričov weir
  Pavúček Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2020 : . online, [9] s., art. no. 042044
  výmoľ scour tlmenie energie energy dissipation fyzikálne modelovanie physical modelling
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/960/4/042044
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. PIV measurements on a hydraulic model of a shaft intake of a SHPP
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Abstract book for the 16th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : . online, [1] s., paper no. 97
  shaft intake structures physical model flow velocity field PIV method
  https://issuu.com/pivanyi/docs/book_of_abstract_2020
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Fotogrametrické meranie pretvorenia modelu koryta Váhu pod haťou vodného diela Hričov
  Fraštia, Marek, ; 010140 Hideghéty, Andrej, ; 010140 Dušička, Peter, ; 010170 Rumann, Ján, ; 010170
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 25, č. 1 (2020), s. 10-14
  digitálna fotogrametria štruktúra z pohybu hydrotechnika
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Impact of variable intensity of hydropeaking on river morphodynamics
  Buček Daniel ; 010170  Šulek Peter ; 010170 Orfánus Martin ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 11, no. 1 (2020), s. 12-17
  Danube hydropeaking sediment transport 2D hydrodynamic model
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Návrh energetického využitia hate Kubáňovo na Ipli
  Kandráč Patrik ; 010170  Dušička Peter ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144707
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh energetického využitia VD Holiša na Ipli
  Mrva Marek ; 010170  Dušička Peter ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144684
  diplomová práca
  kniha

  kniha