Výsledky vyhľadávania

 1. Modification of physical, mechanical and stiffness features of timber and its influence on the resistance of a connection timber-timber. Part 1. Theoretical analysis
  Blesák Lukáš  Sandanus Jaroslav ; V190 Draškovič Ferdinand ; V190
  Wood Research . Vol. 57, No. 4 (2012), s.601-612
  connection timber-timber drevená konštrukcia modification of features modifikácia vlastností spoj drevo-drevo timber structures
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Vyhliadkové veže z dreva a ocele
  Juhos Tibor ; V  Draškovič Ferdinand (škol.) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76715
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Overenie skutočného pôsobenia lepených nosníkov vystužených uhlíkovými vláknami
  Draškovič Ferdinand ; V190 
  Teoretické a konštrukčné problémy oceľových,kompozitných,drevených konštrukcií a mostov : . s.63-68
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Medzné stavy únosnosti a používateľnosti
  Draškovič Ferdinand ; V190 
  Navrhovanie drevených konštrukcií podľa Eurokódov (STN EN 1995-1-1) . s.11-37
  drevené konštrukcie medzné stavy únosnosti
  článok zo zborníka
  ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 5. Navrhovanie drevených konštrukcií podľa Eurokódov (STN EN 1995-1-1)
  Draškovič Ferdinand ; V190  Kanócz Ján Gocál Jozef Sandanus Jaroslav ; V190 Soyka Roman Sógel Kristián ; V190
  1. vyd.
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010 . - 164 s
  ISBN 978-80-89113-78-1
  drevené konštrukcie eurokódy timber architecture eurocodes
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 6. Reinforcement of timber beams with carbon fibers reinforced plastics
  Draškovič Ferdinand ; V190  Gugutsidze George
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 18, No. 2 (2010), s.13-18
  drevené nosné prvky reinforcement vystužené plasty
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb.5 : Drevené konštrukcie
  Draškovič Ferdinand ; V190  Sandanus Jaroslav ; V190 Sógel Kristián ; V190
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2009 . - 115 s
  ISBN 978-80-227-3060-0
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 8. Využitie dreva v stavebníctve a architektúre
  Draškovič Ferdinand ; V190 
  Eurostav . roč.15, č.7-8 (2009), s.6-8
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Drevená nosná konštrukcia Športovej haly v Žiline
  Draškovič Ferdinand ; V190  Sandanus Jaroslav ; V190 Sógel Kristián ; V190
  Materiály pro stavbu . Roč.15, č.3 (2009), s.54-56
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Experimentálne overenie vlastností drevených nosníkov vystužených uhlíkovými pásmi
  Draškovič Ferdinand ; V190 
  Drevo. Surovina 21.storočia v architektúre a stavebníctve : . s.49-52
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok