Výsledky vyhľadávania

 1. Prognózy uplatňovania slnečných energetických systémov v budovách s takmer nulovou spotrebou energie
  Skalík Lukáš ; 010290  Lulkovičová Otília
  Vykurovanie 2017 : . CD-ROM, s. 305-310
  kolektor slnečný dotácie príprava teplej vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Návrh progresívneho zdroja tepla s využitím slnečnej energie pre polyfunkčný objekt
  Molnár Andrej ; 010290  Lulkovičová Otília (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 13.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118860
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Energetické a ekologické aspekty kombinovaných slnečných systémov na vykurovanie a chladenie budov
  Michaličková Simona ; 010290  Lulkovičová Otília (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.08.2017 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102513
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Analysis of Ideal Absorption Cycle with Support of Solar Energy and the Use of Working Solutions H2O/LiBr and NH3/H2O
  Michaličková Simona ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290
  CLIMA 2016 : . online, [8] s.
  solar cooling absorption cycle single effect chiller working solution
  http://vbn.aau.dk/files/233715370/paper_382.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza energetickej efektívnosti slnečného energetického systému pri obnove bytového fondu
  Kováčová Diana ; 010290  Lulkovičová Otília (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.11.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104610
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 6. Kombinovaný zdroj tepla pre bytový dom
  Barboriak Peter ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121233
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Slnečný energetický systém pre objekt bytového domu
  Gogová Stanislava ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118870
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Kombinovaný zdroj tepla pre bytový dom
  Győri Kristián ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118875
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh zdroja tepla na biomasu pre objekt rekreačného zariadenia
  Izáková Paulína ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118871
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Solar Cooling - Analysis of Absorption Chiller with the Pair of Matter H2O/LiBr and NH3/H2O
  Michaličková Simona ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [7] s.
  solar cooling absorption chiller working solution
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok