Výsledky vyhľadávania

 1. Recent Landform Evolution in Slovakia
  Stankoviansky Miloš  Barka Ivan Bella Pavel Boltižiar Martin Grešková Anna Hók Jozef Ištok Pavol Lehotský Milan Michalková Monika Minár Jozef Ondrášik Martin ; V150 Ondrášik Rudolf Pecho Jozef Pišút Peter Trizna Milan Urbánek Ján
  Recent Landform Evolution : . s.141-175 [3,2 AH]
  geodynamics geodynamika morfológia morphology
  článok zo zborníka
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Geologické hazardy a ich prevencia
  Ondrášik Rudolf  Vlčko Ján Fendeková Miriam
  2.dopl.vyd.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011 . - 228 s
  ISBN 978-80-223-2956-9
  monografia
  (7) - článok
  kniha

  kniha

 3. Hodnotenie a minimalizácia geologických rizík pri dopravných komunikáciách
  Ondrášik Martin ; V150  Ondrášik Rudolf
  Geotechnické problémy líniových stavieb [elektronický zdroj] : . s.127-136
  risk analysis geological hazards road construction routing trasovanie dopravnej stavby geologické hazardy riziková analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník
  Bednárik Martin  Grünner Karol ; V121 Holzer Rudolf Hrašna Miroslav Hulla Jozef ; V150 Jánová Vlasta Kováčik Miloš Kováčiková Mária Liščák Pavel Matys Mirko Modlitba Igor Ondrášik Martin (aut. pôv. diela) ; V150 Pauditš Peter Petro Ľubomír Slivovský Milan Vlčko Ján Ondrášik Rudolf Wagner Peter Frankovská Jana ; V150
  Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008 . - 465 s.
  ISBN 978-80-88974-99-4
  slovník vecný
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (2) - monografia
  (1) - skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 5. Geodetický monitoring neotektonickej stability v lokalite pripravovanej prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ.
  Vázal Vladimír  Ondrášik Rudolf Korčák Peter ; V130
  Slovenský geodet a kartograf . Roč. 9, č. 3 (2004), s.23-31
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Dynamická inžinierska geológia / [aut]Ondrášik,Rudolf;Rybář,Jan
  Ondrášik Rudolf  Rybář Jan
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991 . - 267 s
  ISBN 80-08-00366-9
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0008
  kniha

  kniha