Výsledky vyhľadávania

 1. Študijný slovník anglicko - slovenský, slovensko - anglický : Hospodárske noviny
  Bratislava : Lingea, 2005 . - CD-ROM
  angličtina
  elektronický textový údaj
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Študijný slovník anglicko - slovenský, slovensko - anglický
  Bratislava : Lingea, 2002
  angličtina
  multimédium - CD Rom
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 3. Výkladový a prekladový slovensko-anglický /anglicko-slovenský slovník pojmov z oblasti veličín a jednotiek, metrológie, manažérstva kvality, normalizácie, akreditácie, certifikácie, skúšobníctva a štatistických metód
  Palenčár Rudolf ; J110  Kureková Eva ; J110 Halaj Martin ; J110
  1. vyd.
  Bratslava : STU v Bratislave, 1999
  ISBN 8096755854. -- ISBN 80-967558-5-4
  slovník jazykový
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  SJF3001
  kniha

  kniha

 4. Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník výpočtovej techniky / [aut.]Gustáv Breveník, Daniela Breveníková
  Breveníková Daniela  Breveník Gustáv
  1.vyd.
  Bratislava : Kniha-Spoločník, 1994 . - 533 s
  ISBN 80-901160-5-1
  Technika výpočtová Slovníky anglicko slovenské a slovensko anglické Slovníky technické anglicko slovenské a slovensko anglické
  slovník jazykový
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha

 5. Optimálny návrh lokalizačných oblastí rádiotelefónnych sietí GSM : Kand.diz.práca : V.odb. 26-08-9 : Obh. 17.01.1994 : Projekt VÚ 660/16VÚ 671/12-4 / Ing. Chalás,Pavol; Škol. Černík,Karol
  Chalás Pavol  Černík Karol (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1993 . - 112 s Autoref.1993, 19 s
  oznamovacia technika vo vedeniach mobilné telekomunikačné systémy
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Hlasitá telefónna prevádzka : Kand.diz.práca : V.odb. 26-08-9 : Obh. 12.03.1992 / [aut.] Baroňák,Ivan, Ing; Škol. Černík,Karol
  Baroňák Ivan ; E070  Černík Karol (škol.)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1991 . - 108 s : príl
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Číslicové prenosové systémy / [aut.] Černík,Karol
  Černík Karol 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 131 s
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Telematické služby / [aut.] Černík,Karol
  Černík Karol 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 116 s
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Telekomunikačná diagnostika / [aut.] Černík,Karol; Majer,Ivan; řiráň,Jozef
  Majer Ivan  Černík Karol Širáň Jozef ; V220
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 173 s
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Prenos dát pre odbor ASR : Pre EF / [aut.]Karol Černík
  Černík Karol 
  1.vyd., 1.dotl.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 252 s
  ASR Dáta prenos
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF5000
  kniha

  kniha