Výsledky vyhľadávania

 1. Bytový dom
  Guľaš Dávid ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146187
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Bytový dom
  Kopiar Martin ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142738
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Bytový dom
  Marcinčák Matúš ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152977
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Bytový dom
  Cigánek Lukáš ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149126
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Bytový dom
  Hankovský Martin ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150993
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Kubačka Jakub ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144169
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Air distribution in accordance with fire regulation
  Straková Zuzana ; 010290  Olbřímek Juraj ; 010180
  EXPRES 2018 : . CD-ROM, s. 7-10
  požiarne vetranie mechanical ventilation block of flats air distribution fire regulation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  (2) - článok
  článok

  článok

 8. Požiarna ochrana vegetačnej strechy s extenzívnou zeleňou
  Kostelník Radovan ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 25, č. 4 (2018), s. 32-33
  požiarna ochrana požiarne pásy extenzívna zeleň vegetačná strecha
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. The impact of HVAC systems on smoke movement
  Kostelník Radovan ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180
  ATF 2018 : . USB kľúč, s. 124-127
  HVAC smoke movement air ventilation fire compartment
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Hlavná okresná integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom meste
  Kronková Alexandra ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145914
  diplomová práca
  kniha

  kniha