Výsledky vyhľadávania

 1. Kanálové vodné elektrárne - hydraulický výskum prevádzky derivačných kanálov : základný hydraulický výskum elektronický zdroj
  Dušička Peter ; 010170  Květon Radomil ; 010170 (rec.) Kamenský Jozef (rec.) Hodák Tomáš
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - CD-ROM, online, 92 s.
  ISBN 978-80-227-4326-6
  vodné elektrárne hydraulický výskum derivačný kanál
  http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/skripta/Monografia-komplet_2.pdf
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1100
  kniha

  kniha

 2. Aplikácia metód umelej inteligencie pri riešení hydrotechnických problémov
  Kelčík Stanislav ; V170  Bednárová Emília ; V150 (rec.) Hodák Tomáš (rec.) Bačík Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 131 s.
  ISBN 978-80-227-4508-6
  umelá inteligencia hydrotechnické výpočty Gabčíkovo - Nagymaros riadenie dispečerské
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 3. Historical examples of water energy use in Slovakia / aut. Peter Dušička, Tomáš Hodák, Peter Šulek
  Dušička Peter ; V170  Hodák Tomáš Šulek Peter ; V170
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . S. 337-344
  využitie vodnej energie vodovodný systém malá vodná elektráreň water supply system small hydro power plant systém zásobovania vodou Turčekovský vodovod Špaňodolinský vodovod water energy use Turček water supply system Špania Dolina water supply system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Fish Pass Design Guidebook : Data, Methodology, Examples elektronický zdroj
  Čubanová Lea ; V170  Hodák Tomáš (rec.) Havlík Aleš (rec.)
  1. vyd.
  Saarbrücken : Scholar's Press, 2014 . - online, 65 s.
  ISBN 978-3-639-66765-3
  parametre rybích prechodov rybie priechody
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 5. Vodní energie a její využití
  Dušička Peter ; V170  Šulek Peter ; V170 Kára Michal (rec.) Hodák Tomáš (rec.)
  Obnovitelné zdroje energie . s.140-157
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Technicko-ekonomické hodnotenie MVE
  Macková Michaela  Šoltész Andrej (rec.) ; V170 Hodák Tomáš (rec.) Ondrušek Vladimír (rec.)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012 . - 130 s
  ISBN 978-80-227-3616-9
  malá vodná elektráreň small hydropower plant hydrotechnický potenciál hydropower potential ekonomická efektivita economical effectivity obnoviteľný zdroj energie renewable source of energy
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0600
  kniha

  kniha

 7. Historický vývoj malých vodných elektrární.
  Dušička Peter ; V170  Hodák Tomáš Šulek Peter ; V170
  Inžinierske stavby . Roč. 57, č. 7 (2009), s. 40-41
  malá vodná elektráreň small hydro power plant vodná energia vodná turbína water turbine
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Možnosti energetického dovyužitia dotačného prietoku do starého koryta Dunaja na vodnej stavbe Čunovo
  Dušička Peter ; V170  Šulek Peter ; V170 Hodák Tomáš Rumann Ján ; V170 Hrnčíř Ján Tóth Ladislav
  Sympozium hydrotechniků 2009 : . s.39-47
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Malé vodné elektrárne - ich uplatnenie v regionálnej energetike
  Dušička Peter ; V170  Hodák Tomáš Šulek Peter ; V170
  Inžinierske stavby . Roč.57, č.4 (2009), s.48-49
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Odber vody a vodná nádrž v múzeu Liptovskej dediny v Pribyline
  Dušička Peter ; V170  Hodák Tomáš Šulek Peter ; V170
  Eurostav . roč.15, č.9 (2009), s.34-36
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok