Výsledky vyhľadávania

 1. Most na rýchlostnej ceste R2 pri Mnichovej Lehote
  Mesároš Anton ; 010110  Halvonik Jaroslav ; 010110 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136574
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Most na D4 nad veslarskou dráhou
  Hanuštiak Martin ; 010110  Halvonik Jaroslav ; 010110 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144680
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
  Gregušová Natália ; 010110  Halvonik Jaroslav ; 010110 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145414
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smeroch
  Szabóová Dominika ; 010110  Halvonik Jaroslav ; 010110 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136711
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Most na D4 nad riekou Dunaj
  Kalmár Daniel ; 010110  Halvonik Jaroslav ; 010110 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151070
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Reliability of models aimed at evaluating the punching resistance of flat slabs without transverse reinforcement
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Kalická Jana ; 010220 Majtánová Lucia ; 010110 Minárová Mária ; 010220
  Engineering Structures . No. 188 (2019), s. 627-636
  reinforced concrete flat slab punching safety železobetón lokálne podopretá doska bezpečnosť
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Návrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiek
  Vandlíková Barbara ; 010110  Halvonik Jaroslav ; 010110 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145612
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Assessment of shear capacity of concrete bridges deck slabs using theoretical formulations and FEM analysis
  Vidakovič Aleksandar ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  YS2019 - Young Scientist 2019 : . online, [7] s., art. no. 012036
  shear assessment finite elements method bridge deck slabs posúdenie šmykovej odolnosti metóda konečných prvkov mostovkové dosky
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/566/1/012036/pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Numerical Analysis of the Experimental Flat Slabs
  Majtánová Lucia ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  25th Concrete Days 2018 : . S. 134-139
  flat slabs punching resistance numerical studs bezprievlakové dosky pretlačenie odolnosť tŕne
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Nonlinear FEM Analysis of Experimentally Tested Flat Slabs with Openings
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  25th Concrete Days 2018 : . S. 191-196
  flat slabs punching shear nonlinear analysis openings bezprievlakové dosky pretlačenie otvory nelineárna analýza
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok