Výsledky vyhľadávania

 1. Relationship between Morphological Characteristics and Quality of Aquatic Habitat in Mountain Streams of Slovakia / aut. Zuzana Štefunková, Viliam Macura, Andrej Škrinár, Peter Ivan, Milan Čistý, Martina Majorošová, Viktória Tyukosová
  Štefunková Zuzana  Macura Viliam ; 010160 Škrinár Andrej ; 010160 Ivan Peter Čistý Milan ; 010160 Majorošová Martina ; 010160 Tyukosová Viktória ; 010160
  Water . Vol. 13, iss. 2 (2021), online, [14] s., art. no. 142
  river morphology habitat IFIM area-weighted suitability habitat suitability curves water depth brown trout
  https://www.mdpi.com/2073-4441/13/2/142
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Interakcia toku a inváznych druhov rastlín v brehových porastoch
  Vaseková Barbora ; 010160  Macura Viliam ; 010160 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.08.2020 ; Študijný odbor : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Študijný program : D-KRAJ4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139205
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Evaluation of the Methodology to Assess the Influence of Hydraulic Characteristics on Habitat Quality
  Štefunková Zuzana ; 010160  Macura Viliam ; 010160 Škrinár Andrej ; 010160 Majorošová Martina ; 010160 Doláková Gréta ; 010160 Halaj Peter Petrová Timea ; 010160
  Water . Vol. 12, iss. 4 (2020), online, [13] s., art. no. 1131
  revitalizácia vodných tokov Instream Flow Incremental Methodology (IFIM) akvatický habitat bioindikácia
  https://www.mdpi.com/2073-4441/12/4/1131
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Evaluation of the hydro-ecological quality of the aquatic habitat of the Váh River
  Štefunková Zuzana  Macura Viliam ; 010160 Doláková Gréta ; 010160 Majorošová Martina ; 010160
  Journal of Water and Land Development . No. 46 (2020), s. 209-215
  bioindication habitat suitability curves ichthyofauna IFIM methodology mountain streams
  https://doi.org/10.24425/jwld.2020.134215
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Assessment of the River Habitat Quality Using Bioindication in the Piedmont Stream Handlovka in Slovakia
  Doláková Gréta ; 010160  Škrinár Andrej ; 010160 Macura Viliam ; 010160
  Advances in Environmental Engineering (AEE2019) . online, [5] s., art. no. 012012
  IFIM methodology akvatický habitat vhodnostné krivky vodné hospodárstvo
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012012/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Analýza Gidry v parku kaštieľa v Cíferi a návrh opatrení.
  Magulová Petra ; 010160  Macura Viliam ; 010160 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137289
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Assessing the role of the invasive species Fallopia Japonica in riverbank vegetation
  Majorošová Martina ; 010160  Macura Viliam ; 010160 Doláková Gréta ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019 : . online, [1] s.
  Fallopia japonica invasive species vegetation
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-14412.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Technické riešenie revitalizácie tokov
  Macura Viliam ; 010160  Doláková Gréta ; 010160 Vaseková Barbora ; 010160
  Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva : . S. 67-71
  riečna morfológia revitalizácia tokov podpora členitosti koryta
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Príspevok k stanoveniu hydroekologického limitu horského toku
  Macura Viliam ; 010160  Doláková Gréta ; 010160 Vaseková Barbora ; 010160
  Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva : . S. 61-66
  hydroekologický limit IFIM metodológia bioindikácia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Problematika prítomnosti invázneho druhu Fallopia japonica v brehovom rastlinstve [elektronický zdroj]
  Majorošová Martina ; 010160  Macura Viliam ; 010160 (rec.) Halaj Peter (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2019 . - CD-ROM, 61 s.
  ISBN 978-80-227-4962-6
  Fallopia japonica brehový porast revitalizácia
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha